Aplikačné technológie


Brúsivá Materiál používaný na vyhladenie, opracovanie alebo v niektorých prípadoch na zdrsnenie mäkších materiálov prostredníctvom intenzívneho brúsenia. viac...
Dávkovacie systémy Od jednoduchých ručných prístrojov až po plne automatizované systémy Henkel poskytuje sériovo vyrábané alebo na objednávku zhotovené zariadenia na dávkovanie, riadenie procesov, predspracovanie a konzervačnú technológiu. viac...

Formovanie Tvorba tvarov alebo foriem s použitím práškov alebo tekutín. viac...
Lepidlá Nekovové látky, ktoré dokážu spájať povrchy materiálov (priľnutie), a majú primeranú vnútornú silu, ktorá má súdržnú schopnosť (kohézia). viac...

Mazivá Látka ako mazadlo alebo olej, ktorá po nanesení vrstvy na povrch pohyblivých častí znižuje ich vzájomné trenie. viac...
Náter Vrstva látky nanesenej na povrch pre ochranu alebo zlepšenie estetického vzhľadu. viac...

Opravovanie Prinavrátanie do dobrého alebo zdravého stavu po opotrebovaní alebo poškodení. viac...
Plošné tesnenia Látka používaná na utesnenie povrchov, aby sa zabránilo prieniku tekutiny alebo plynu. viac...

Povrchová úprava Škála materiálov, ktoré dokážu zmeniť konečnú úpravu povrchu, formu, alebo majú funkciu rozšíriť vzhľad, zlepšiť pevnosť spoja a odolať korózii. viac...
Separátor na formy Nátery používané na  pomoc pri výrobe odlievaných dielov, ktoré zabraňujú tomu, aby sa diel prilepil k forme. viac...

Spájkovanie
Akékoľvek roztavené zliatiny nanesené na spoj medzi dvomi kovovými objektmi slúžiace na ich spojenie bez potreby nahrievať tieto objekty na bod tavenia.
viac...
Tesnenie Široká škála tesnení používaných medzi strojnými časťami alebo okolorúrkových spojov, aby zabránili úniku plynu alebo tekutín. viac...

Utesňovanie závitov a zaisťovanie závitov Anaeróbne utesňovače závitov a zaisťovače závitov vytvrdzujú pevné termosety, keď sa dostanú do kontaktu s kovom bez vzduchu, čo uzamkne a utesní závitové diely. viac...
Zalievanie a zapuzdrenie Zmesi používané na zabezpečenie mechanického zosilnenia krytých dielov, na zaplnenie veľkých medzier a na ochranu dielov pred vplyvom chemikálií, vlhkosti, mechanických otrasov a vibrácií. viac...

Čistiace prostriedky Látky schopné odstrániť špinu, šmuhy alebo nečistoty. viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis