Tesnenie

Široká škála tesnení používaných medzi strojnými časťami alebo okolo rúrkových spojov na zabránenie úniku plynu alebo tekutín. Tesnenia zabraňujú unikaniu tekutín alebo plynov tak, že vytvoria nepreniknuteľné bariéry medzi dosadacími plochami. Tesnenia na tekutiny sa delia na statické a dynamické systémy podľa toho, či sa ich časti navzájom pohybujú.

Vyberte aplikáciuRýchle spojenie
Zákaznícky servis