Mazivá

Mazivá sú látky používané na zníženie trenia. Ich základnou funkciou je zabrániť kontaktu kov – kov pri obrábaní, lisovaní alebo už pri hotových  častiach. Ako príklady použitia možno uviesť usadenie ložísk, tvarovanie kovov alebo uberanie kovu. Mazivá môžu byť na naftovom alebo vodnom základe.

Vyberte aplikáciuRýchle spojenie
Zákaznícky servis