Brúsivá

Prírodné alebo syntetické materiály v jemnej zrnitej forme zapracované v leštiacich zmesiach a nanesené na textil alebo papier. Brúsivá sa vo všeobecnosti používajú v stupňoch od hrubých po jemné a dajú sa identifikovať podľa číselného systému. Brúsne materiály majú buď voľnú formu, alebo sú sformované do kolies, kotúčov alebo kvádrov, resp. sú so živicou alebo lepidlom pevne pripevnené k textilu alebo papieru. Prírodné brúsivá obsahujú piesok, bikarbonát sodný, granát, šmirgeľ a kremeň. Na brúsenie odliatkov a spracovanie povrchu sa používajú aj kovové broky, štrk a plastové materiály.

Vyberte aplikáciuRýchle spojenie
Zákaznícky servis