Liofol

Liofol je podporený viac ako 80 rokmi intenzívneho výskumu lepidiel. V našich rozličných kvalifikovaných centrách na celom svete naši experti na Liofol ďalej rozširujú náš status technologického lídra v oblasti vývoja laminačných lepidiel. Na všetkých kľúčových trhoch sveta sme zriadili špeciálne laboratóriá Liofol, aby sme zlepšovali a zabezpečovali výkonnosť produktov a dosahovali pokrok v laminačnej technológii. Vysoká úroveň expertízy našich inžinierov a odbytového personálu pre Liofol uznávajú a oceňujú na celom svete.

Keďže spoločnosť Henkel je jedným z najväčších svetových dodávateľov lepidiel na pružné balenie, umeleckú grafiku a lamináciu textilu, rozsiahle portfólio jej produktov Liofol zahŕňa systémy pre širokú škálu aplikácií, a to:

  • laminačné lepidlá,
  • poťahy tepelných spojov,
  • studené tesniace nátery,
  • základné nátery,
  • jedno- a dvojzložkové systémy:
  • na báze rozpúšťadiel,
  • bez rozpúšťadiel,
  • na báze vody,
  • reaktívne,
  • nereaktívne.

Produkty Liofol poskytujú lamináty výbornej kvality, ktoré vyhovujú každému aspektu špecifických požiadaviek zákazníka. Už desaťročia je Liofol synonymom pre spoľahlivosť, inováciu, servis, dlhú životnosť a konkurencieschopnú cenotvorbu.


Rýchle spojenie
Zákaznícky servis