Purmelt

Produkt Purmelt je reaktívna polyuretánová tavenina. Ako výsledok pôsobenia prepolymérov tuhne vplyvom vlhkosti. PU taveninové lepidlá sa v súčasnosti uplatňujú v mnohých priemyselných odvetviach.

Výkonnosť rozličných lepidlových systémov na perfektné viazanie

 

 Požiadavka  Disperzia Tavenina na báze EVATavenina na báze PU
 Adhézia  +++ ++ ++++(+)
 Odolnosť proti chladu ++ (+) ++++(+)
 Odolnosť proti teplu +++ + ++++(+)
 Rýchlosť tuhnutia + ++++ +++(+)
 Starnutie ++++ ++ ++++
 Odolnosť proti olejom +++ (+) ++++
 Rezateľnosť + +++ ++
 Zaobľovateľnosť +++ +++ +++(+)
 Spracovateľnosť  +++ +++ +++

Špeciálne požiadavky na tento typ lepidla má okrem iného aj polygrafický priemysel. Pri akejkoľvek aplikácii – perfektná väzba, zlepenie viazaných alebo brožovaných kníh, lepenie chrbta alebo predsádka – spĺňa Purmelt  všetky požiadavky a zabezpečuje optimálne výsledky z hľadiska času, rýchleho tuhnutie a maximálnej začiatočnej lepivosti.

Táto nová generácia lepidiel sa odlišuje najmä svojou ohromnou priľnavosťou na mnohé rozdielne typy papiera a rozličné iné materiály. S hrúbkou náteru len 0,3 až 0,6 mm sa tieto lepidlá značne líšia od konvenčných lepidlových systémov. V závislosti od vlhkosti vzduchu a papiera možno už po približne 6 hodinách dosiahnuť 50 až 80 % konečnej pevnosti väzby. Úplné stuhnutie nastáva maximálne do 24 hodín.

Po reakcii vykazuje vrstva Purmeltu vysokú pružnosť, a to tak pri vysokých, ako aj pri nízkych teplotách. Brožúry lepené pomocou Purmeltu nevykazujú pri teplotách do 120 °C nijakú stratu kvality, zostávajú elastické a nekrehnú ani pri nízkych teplotách do –40 °C.

Značka Purmelt už našla uplatnenie aj v oblasti tvrdých obalov. Aj po zviazaní, respektíve zlepení sa dá lepidlo v priebehu vymedzeného času ešte vždy zaobliť. Vďaka fyzikálnym vlastnostiam Purmeltu si chrbát knihy trvalo udržiava žiadaný zaoblený tvar aj po konečnom stuhnutí.

Po konečnom stuhnutí je Purmelt absolútne odolný proti pôsobeniu minerálnych olejov z tlačových farieb. To znamená značné prínosy  pri obracaní papiera potlačeného v procese hárkovej tlače na ofsetke.

Mimoriadna tvrdosť Purmeltu znamená prínos aj pre recyklovanie papiera, keďže sa môže ľahko odfiltrovať počas rekuperácie papiera. Jeho preniknutie do papiera je vylúčené, čím sa eliminuje riziko zlepencov.

Purmelt Dual Cure
Systém Purmelt Dual Cure patentovaný spoločnosťou Henkel počíta s orámovanou väzbou viazaných kníh. Tento revolučný produkt ponúka významné zlepšenie pri štandardnom 24- až 36-hodinovom zosieťovaní a rýchlosti tuhnutia štandardnej taveniny na báze polyuretánu. Keď sa lepidlá Dual Care nanesú na kvalitne viazané knihy a ožiaria sa UV lampami, proces zosieťovania začne ihneď a 80-percentná úroveň stuhnutia sa dosiahne približne za 3 minúty.

Purmelt Micro Emission
Kvalita Purmelt + Zodpovedná starostlivosť Henkel = MicroEmission
Hoci Henkel so svojimi existujúcimi produktmi a s inštrukciami ohľadom ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci dosahuje vysoké štandardy, Purmelt MicroEmission predstavuje jediné prijateľné riešenie problému, a to masívnou redukciou monomérneho izokyanátu. Nepožaduje sa žiadne označovanie ako nebezpečné materiály. Kvalita produktov a výsledná úspora pre užívateľa majú vysoký štandard, ktorým je spoločnosť Henkel preslávená. Purmelt MicroEmission má mimoriadnu lepivosť. Spolu môžeme dostať technický štandard z hľadika ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia na vyššiu úroveň.


Rýchle spojenie
Zákaznícky servis