Sanicare

Ako celosvetový líder ponúka Henkel úplnú škálu inovačných lepidiel pre netkané hygienické produkty – od plienok, hygienických potrieb pre ženy a inkontinentné osoby až po zdravotnícke aplikácie.

Naša komplexná séria netkaných hygienických potrieb ponúka zákazníkom konkurenčné výhody tak v inovácii, ako aj v znížení nákladov. Po desaťročiach výskumu a vývoja motivovaného zákazníkmi kvalita našich lepidiel dosiaľ nie je prekonaná.

Výsledkom sú výhody pri spracovaní, ktoré zahŕňajú:

  • Menej lepidla potrebného na použitie redukuje náklady na materiál.
  • Nižšie teploty zvyšujú výrobnú rýchlosť.
  • Čistejší chod redukuje čas odstávok.
  • Lepšia spracovateľnosť celkove zlepšuje efektivitu.


Rýchle spojenie
Zákaznícky servis