Sicomet

Rýchlo tuhnúce kyanoakrylátové lepidlá
Značka SICOMET® sa zaužívala na označenie rýchlotuhnúcich kyanoakrylátových lepidiel, známych aj ako superglej. Tieto produkty sa hojne používajú v priemysle na lepenie kovov, plastov, elastomérov a kombinácií týchto, ako aj mnohých iných materiálov.


Rýchle spojenie
Zákaznícky servis