Ablestik

Je uznávaný vo svete ako špičková značka pre lepidlá, filmy a zalievacie i podlievacie hmoty (underfilly) pre zapúzdrovanie polovodičov a použitie v mikromontážach. Výrobky Ablestiku sú preferované vo vedúcich globálnych firmách vyrábajúcich púzdrenie pre mikročipy (package).

Náš široký rozsah výrobkov zahŕňa vodivé aj nevodivé lepidlá, elektricky vodivé a izolujúce filmy, tepelne vodivé filmy, wafer-level underfilly, a pasty aj filmy na lepenie čipov. Materiály Ablestik, ktoré sú používané v mnohých aplikáciách v rôznych oblastiach trhu, zaisťujú cenovo efektívne riešenie aj pre tie najvyššie požiadavky na výrobu a púzdrenieí mikročipov (package).

> Pozrite sa alebo si stiahnite Semiconductor Solutions Catalog (len v angličtine).

> Globálne obchodné zastúpenia


Rýchle spojenie
Zákaznícky servis