AQUENCE

 

Značka AQUENCE spoločnosti Henkel zastupuje inovatívne a udržateľné adhézne lepidlá na báze vody. Značka AQUENCE má popredné postavenie na celosvetovom trhu s lepidlami na báze vody a našim zákazníkom prináša nižšie celkové náklady a vyššiu kvalitu produktov. Bezkonkurenčné dlhotrvajúce úspechy v oblasti riešení na mieru zákazníkom sú dôkazom toho, že aj prostredníctvom produktov AQUENCE plníme svoj dlhodobý záväzok voči našim zákazníkom. 

Neustále rozširujeme ponuku produktov AQUENCE o ďalšie revolučné, inovatívne a udržateľné riešenia lepidiel  na báze vody, čo nám umožňuje predvídať a v budúcnosti riešiť aj tie najnaliehavejšie výzvy našich zákazníkov.

Riešenia AQUENCE umožňujú našim zákazníkom zlepšovať pomer ich celkových nákladov na vlastníctvo a kvalitu spotrebných produktov v týchto odvetviach:

 • Produkty papierenského priemyslu
  • tašky a vrecká, obálky, skladacie škatule, kartóny a mnohé ďalšie
 • Štítky na fľaše a konzervy
 • Utierky a servítky
 • Konštrukcie, nábytok a práca s drevom
 • Lepiace pásky, štítky a samolepiace grafiky
 • Polygrafia, viazanie kníh, časopisy a katalógy
 • Filtračné aparáty
 • Vyhrievanie, ventilácia a klimatizácia (HVAC)
 • Interiéry vozidiel

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis