Granocoat

Tým, že vyvinula Granocoat®, urobila spoločnosť Henkel Adheisves Technologies veľký krok smerom k cieľu aplikovať plechy s prvým náterom pre automobilové karosérie.
Granocoat® je organický náter s dlhodobou protikoróznou ochranou pre oceľové pásy určené na použitie ako plech s prvým náterom pre automobilový priemysel.
Prednostne v kombinácii s predbežnou úpravou bez chrómanov sa Granocoat® nanáša na pozinkované plechy v procese fixovania navaľovanných lakov vypaľovaním. Granocoat® je funkčná vrstva s hrúbkou náteru 2,5 – 4,5 mm. Plechy potiahnuté týmto spôsobom sú chránené proti korózii, sú vhodné na bodové zváranie, sú spájateľné a vodivé, čo umožňuje následné fixovanie laku elektrickým prúdom.
Použitie plechov ošetrených týmto spôsobom zaručuje protikoróznu ochranu aj v prípade neprístupných dutín alebo prírubových častí v automobilovej konštrukcii. Plechy potiahnuté prostriedkom Granocoat® sa považujú za základ pri rozšírenej záruke na odolnosť proti korózii. Produkty Granocoat® spoločnosti Henkel majú nielen mnohé technické výhody, ale aj výhody z hľadiska pracovnej hygieny/prostredia, ako aj ekonomické výhody.


Rýchle spojenie
Zákaznícky servis