HVAC

Spoločnosť Henkel ponúka rozmanité výnimočné produkty týkajúce sa vyhrievacích, ventilačných a klimatizačných (HVAC) zariadení. Inovatívne produkty šité na mieru sú výsledkom desaťročí skúseností v tomto sektore. Henkel vie, čo zákazník chce – výhodné jednotkové náklady, spoľahlivú pevnosť spoja a schopnosť použiť novú technológiu.
Očakávajte tú najvyššiu úroveň
Tavné lepidlá Henkel poskytujú značný prevádzkový priestor pre aplikácie spojené s rýchlym schnutím. Reaktívne tavné lepidlá ponúkajú neporovnateľnú odolnosť voči teplu a pevnosť spoja. Lepidlá Henkel na vodnej báze s nízkou viskozitou a nízkym obsahom prchavých organických látok produkujú ekonomickú i výrobnú efektivitu, pretože vyžadujú menej aplikačných zariadení.
Henkel ako komplexný dodávateľ poskytuje aj konverzné povlaky bez obsahu fosfátov na lakovanie, mazivá s nízkym obsahom prchavých organických látok na lisovanie a ohýbanie a nateracie stroje na aplikáciu mazív Fin.
Váš komplexný zdroj
Produkty Henkel stoja v prvom rade rýchlo rastúceho a meniaceho sa priemyslu. Inovácie a zdroje spoločnosti umožňujú Henkelu pomáhať zákazníkom spĺňať stúpajúci dopyt po produktoch, ktoré berú ohľad na životné prostredie bez toho, aby museli obetovať niečo z výkonu. Hlavným cieľom spoločnosti Henkel pri každom dodanom produkte je znížiť výrobné náklady pre zákazníka.
Rozmanité výnimočné produkty Henkel sa zaoberajú každou stránkou výroby HVAC zariadení:

  • Izolácia lepených spojov panelov pre zníženie hluku a vibrácií,
  • Predúprava produktov čistenie a príprava kovových plôch pred lakovaním, výsledkom čoho je lepšia priľnavosť farby a odolnosť voči korózii,
  • Mazivá Fin sa aplikujú na držiak cievky, aby sa dostali do jednotlivých hrán,
  • Mazivá Hair Pin ohýbajú trúbky, aby vytvorili cievky,
  • Produkty na úpravu znečistenej vody sa používajú na úpravu odpadovej vody.

Naše značky


Alodine Alodine® is an international brand name for Henkel Adhesives Technologies conversion, anodizing and functional coatings. viac...

BONDERITE Produkty značky BONDERITE od spoločnosti Henkel predstavujú špičkové riešenia a technológie na úpravu povrchov, ktoré prinášajú konkurenčnú výhodu celým spektrom priemyselnej výroby. viac...

Bonderlube Už vyše 50 rokov technológia Bonderlube zaručuje firme Henkel vedúce postavenie v produkcii vysokokvalitných mazív, používaných pri výrobe rúr, drôtov a …výliskov. Základom nášho úspechu je skúsenosť, iniciatívnosť a technické inovácie. viac...


Hysol Škála produktov Hysol ponúka celú sériu elektronických materiálov na elektronické a polovodičové komponenty. viac...

LOCTITE Značka LOCTITE od spoločnosti Henkel je vyhľadávanou voľbou v oblasti vysoko účinných konštrukčných lepidiel, tesniacich prostriedkov a produktov na povrchovú úpravu. viac...

Multan Vysokoúčinné chladivá na ekonomické spracovanie kovov a tvarovanie ľahkých kovov, liatiny, oceľových zliatin a neželezných kovov. viac...


P3 P3 – Cleaners (čistiace prostriedky). Vysoká kvalita alkalických, kyslých a neutrálnych vodných čistiacich prostriedkov na efektívne priebežné čistenie, čistenie častí a čistenie počas údržby. viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis