Bytová výstavba

Inovatívne a na mieru pripravené lepidlá spoločnosti Henel hrajú významnú úlohu pri takmer každej stránke bytovej výstavby. Mnoho cieľov tohto priemyselného odvetvia na zníženie nákladov a zvýšenia kvality výstavby domov z priestorových dielov sa podarilo zrealizovať sčasti vďaka pokročilým lepidlovým produktom a stratégiám, ktoré vynašli odborníci zo spoločnosti Henkel.

Váš komplexný zdroj
Spoločnosť Henkel vytvorila komplexnú radu lepidiel, tesnení a produktov na úpravu a údržbu povrchov, ktoré dodajú optimálny výkon a zároveň poskytnú zákazníkovi príťažlivý a spoľahlivý hotový výrobok. Žiadny iný dodávateľ sa nemôže vyrovnať šírke portfólia Henkel a najmodernejším distribučným systémom. Produkty spoločnosti Henkel sa zasielajú z celosvetovej siete skladov, aby splnili JIT (načas) požiadavky priemyslu.

Spolupráca
Lepidlá spoločnosti Henkelpriaznivé voči životnému prostrediu sú výsledkom konzultácií so výrobcami strojov a analýzy reálneho výrobného prostredia. Čisté a environmentálne produkty spoločnosti zvyšujú produktivitu a šetria peniaze.

Globálny dodávateľ lepidiel
Globálne zastúpenie spoločnosti Henkel navyše zaručuje zákazníkom jednostnosť v kvalite produktov na celom svete.

Postaviť lepší domov
Výrobný proces pre bytovú výstavbu realizovanú v továrni poskytuje mnoho možností pre automatizáciu na báze lepidiel a metódy montážnych liniek, ktoré znižujú stavebné práce a zároveň zvyšujú stavebný výkon a životnosť. Paleta výnimočných lepidiel Henkel spája jednoduché stavebné materiály do veľkých zložených prvkov so zlepšenou celistvosťou konštrukcie. Medzi typické aplikácie patria:

  • Laminácia bočných stien
  • Montáž produktu
  • Krájané tesnenie
  • Ochranný náter spodnej časti
  • Inštalácia materiálu pod hrubú podlahu.

Špičkové služby a produkty
Zákazníci vedia, že sa môžu spoľahnúť na jednotný výkon lepidiel Henkel, na najnovšie technologické inovácie a najefektívnejšiu a najúspornejšiu výrobnú prevádzku. Starostlivosť o ochranu životného prostredia inšpirovala spoločnosť Henkel vytvoriť novšie lepidlá, ktoré znižujú znečistenie ovzdušia a minimalizujú starosti s likvidáciou odpadu a ktoré sú bežnejšie s produktmi na báze rozpúšťadiel.

Spoľahlivá dodávka od spoločnosti Henkel
Pri výstavbe bytov je kritickým problémom istota dodávky. Henkel svojim zákazníkom prináša výnimočnú kúpyschopnosť globálnej spoločnosti Fortune 500 a exkluzívne zmluvy s uznávanými i novovznikajúcimi dodávateľmi surovín. A čo je výsledkom? Spoľahlivá dodávka a bezpečnosť prameniaca z vedomia, že produkty Henkel sú dostupné vždy, keď ich potrebujete.

S Henkelom majú zákazníci istotu:

  • Spoľahlivého dodávateľa (99% dodávok bolo v rokoch 2004 a 2005 vybavených načas)
  • Rozsiahle lokálne pokrytie – 10 výrobných miest, 5 technických stredísk po celých USA
  • Technická podpora a laboratórne testovanie s rýchlym časom odozvy
  • Školenie zákazníkov
  • Obetavý predajný a technický tím, ktorý poskytne podporu v teréne a pomoc priamo na mieste.

Riešenia Henkel šité na mieru
Produkty spoločnosti Henkel odhaľujú obmedzenia konvenčných lepidiel. Lenže kvalitné lepidlá pracujú najlepšie, keď sú distribuované rovnako efektívnymi spôsobmi. Produktová rada zariadení značky Loctite od spoločnosti Henkel spolupracuje s lepidlami Henkel, aby minimalizovali výrobu odpadu, zvýšili zisk a eliminovali nákladné odstávky.

Úspory a komfort
Aby Henkel zvýšil pohodlie svojich zákazníkov a propagoval uvedomelosť v otázkach životného prostredia, inštaluje na mieru šité systémy hromadných dodávok, ktoré odstránia potrebu vracania prázdnych sudov a ukladacích zásobníkov. Telemetrický systém kontroly zásob sleduje spotrebu na dennej alebo týždňovej báze.

Naše značky


AQUENCE Značka AQUENCE spoločnosti Henkel zastupuje inovatívne a udržateľné adhézne lepidlá na báze vody. viac...

BONDERITE Produkty značky BONDERITE od spoločnosti Henkel predstavujú špičkové riešenia a technológie na úpravu povrchov, ktoré prinášajú konkurenčnú výhodu celým spektrom priemyselnej výroby. viac...

LOCTITE Značka LOCTITE od spoločnosti Henkel je vyhľadávanou voľbou v oblasti vysoko účinných konštrukčných lepidiel, tesniacich prostriedkov a produktov na povrchovú úpravu. viac...


TECHNOMELT Značka TECHNOMELT od spoločnosti Henkel je najlepšou voľbou v oblasti tavných lepidiel navrhnutých na dosiahnutie najlepších výsledkov výrobných procesov a konečných produktov našich zákazníkov. viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis