Elektrické prístroje

Spoločnosť Henkel ponúka prvotriedne lepidlá, tesnenia, nátery a prípravky pre predbežnú úpravu,  ktoré majú široké uplatnenie vo výrobe elektrických prístrojov. S rozsiahlym produktovým portfóliom podporovaným desaťročiami skúseností a technickou podporou tímu profesionálov neprekvapuje, že spoločnosť Henkel je globálnym lídrom a preferovaným dodávateľom pre mnohých najväčších výrobcov na svete.

Visit henkel.com/electronics

Alternatívne zdroje energie
Ako sa svet čoraz väčšmi zameriava na slnečnú a veternú energiu, spoločnosť Henkel je tu, aby pomohla. Je lídrom v odvetví technológií využívajúcich alternatívnu energiu; rozmanité portfólio technicky vyspelých lepidiel, tesnení a povrchových úprav spoločnosti Henkel, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie, je podporované desaťročiami skúseností a technickými zdrojmi.

viac...

Elektrické motory a generátory
Existujú stovky rôznych spôsobov, ako môžu lepidlá a tesnenia Loctite® zlepšiť kvalitu a efektívnosť motorov a generátorov. Produkty spoločnosti Henkel ponúkajú spoľahlivý výkon najmä čo sa týka troch hlavných subkomponentov motorov – rotora, statora a skrine.

viac...

Elektrické uzávery a rozvod energie
Spoločnosť Henkel ponúka najrozsiahlejší dostupný rad technických prostriedkov na predbežnú úpravu, lepidiel a tesnení. Spoločnosť Henkel dodáva cenovo prístupné riešenia pre všetky aplikácie automatizácie rozvodu elektrickej energie, kvality výkonu a spoľahlivosti rozvodov a rozdelenej výroby.

viac...

Karta Smart card
Vyspelé lepidlá od spoločnosti Henkel zastrešujú veľký počet aplikácií v odvetví Smartcard a prispievajú k tomuto rýchlo sa vyvíjajúcemu odvetviu zameranému na budúcnosť.

viac...

Káble a káblové komponenty
Produkty spoločnosti Henkel, ktorá je lídrom v oblasti lepidiel, sú uprednostňovanou voľbou pre množstvo lepiacich a montážnych aplikácií používaných v oblasti energií, komunikácie a káblov z optických vlákien. Zákazníci sa môžu spoľahnúť, že lepidlá spoločnosti Henkel ich nesklamú ani v tých najextrémnejších podmienkach.

viac...

Malé motory
Výrobcom malých motorov spoločnosť Henkel ponúka inovačné výrobky a riešenia v oblasti lepidiel a tesnení. Mnohí najväčší svetoví výrobcovia kosačiek, rozfukovačov snehu, burinových sít a iných záhradných zariadení sa spoliehajú na technologickú inováciu výrobkov, ktoré potrebujú od spoločnosti Henkel, opierajúcu sa o skúsenú technickú podporu.

viac...

Osvetlenie
Široká škála technológií spoločnosti Henkel ponúka riešenia pre mnohé výzvy v oblasti osvetlenia. Výrobky spoločnosti Henkel na spájanie, anodickú oxidáciu a pasiváciu pred náterom, ktoré sú prispôsobené požiadavkám zákazníkov, sú výsledkom konzultácií so strojármi, ako aj analýzy reálnych výrobných prostredí, ktorú spoločnosť uskutočnila.

viac...

Čerpadlá a kompresory
Spoločnosť Henkel poskytuje rad dokonalých výrobkov na údržbu, opravu a obnovu čerpadiel. S účinnými a pre životné prostredie priaznivými lepidlami, poťahmi, mazivami a povrchovými úpravami od spoločnosti Henkel, nie je potrebné riešiť rôzne aplikácie prostredníctvom rôznych spoločností.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis