Ovládače, zásobníky a dávkovacie ventily

Spoločnosť Henkel: Pomáhame zákazníkom vykonať ich prácu
Jedným z najvýznamnejších faktorov pri akejkoľvek aplikácii lepidiel je efektívna a účinná aplikácia lepidla. Preto spoločnosť Henkel ponúka nielen vysokovýkonné lepidlá značky Loctite®, ale aj prvotriedne portfólio výrobkov zaručujúcich dôkladné a presné dávkovanie.
Zákazníci sa môžu spoľahnúť na riadiace systémy dávkovania a procesov značky Loctite®, fľaškové zásobníky, automatické dávkovacie ventily, membránové ventily a pohyblivé posúvače poskytujúce najvyššiu úroveň výkonnosti a dlhodobú spoľahlivosť na dnešnom trhu. Ak ide o výrobok značky Loctite® na lepenie alebo tesnenie, vybavenie od spoločnosti Henkel poslúži na akékoľvek použitiu pri výrobe. So spoločnosťou Henkel je všetko, čo potrebujete, k dispozícii z jedného pohodlného a spoľahlivého zdroja spolu s najlepším servisom a podporou v odvetví.

Aplikácie a výhody
Dávkovacie ventily

Dávkovacie ventily značky Loctite® poskytujú najvyššiu úroveň výkonnosti a dlhodobú spoľahlivosť na súčasnom trhu. Opakovateľnosť dávkovacieho cyklu, rozsah činnosti a jednoduchosť použitia nemajú konkurenciu. Zákazníci si môžu vybrať z prenosných, upevniteľných, stacionárnych automatických ventilov alebo membránových ventilov, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska individuálneho použitia pri dávkovaní lepidiel. Všestranné, spoľahlivé ventily od spoločnosti môžu pracovať s akrylovými, anaeróbnymi a kyanoakrylátovými lepidlami, epoxy, tavnými lepidlami, silikónom alebo uretánmi.

Pneumatické dávkovacie systémy
Presné a hospodárne pneumatické dávkovacie systémy značky Loctite® poskytujú časované tlakované dávkovanie z fľašového zásobníka. Prenosné aj upevniteľné dávkovacie ventilové systémy môžu pracovať so širokou škálou jednozložkových lepidiel, ako sú napr. akrylové, anaeróbne lepidlá alebo kyanoakryláty. Spoločnosť Henkel ponúka široký sortiment ihiel, striekačiek, dýz a príslušenstva na uspokojenie individuálnych výrobných potrieb každého zákazníka.

Regulátory procesov
Udržiavajte váš proces pod prísnou kontrolou pomocou časovo-tlakových regulátorov značky Loctite®. Tam, kde obstojí len najvyššia úroveň presnosti a aplikácie dávkovania, majú tieto poloautomatické zariadenia tlakový zásobník integrovaný v ovládači. Každý multifunkčný systém je schopný splniť špecifické požiadavky na viacventilové dávkovanie, na činnosti pri poťahovaní vrtných otvorov alebo na sprejovanie.

Zásobníky
Viac ako 25 rokov sú zásobníky značky Loctite® uznávané ako vedúci výrobok na trhu. Tieto robustné a spoľahlivé zásobníky sú jednoduché, ale účinné a majú schopnosť monitorovať nízku hladinu na zabezpečenie činnosti bez neočakávaných prerušení. Spoločnosť Henkel, poskytovateľ kompletných riešení, ponúka všetko potrebné na skompletizovanie systému vrátane regulátorov tlaku, držiakov na upevnenie ventilov, adaptačných súprav a obojručných spínačov.

Zariadenie na aplikáciu tesnení
Zariadenie značky Loctite® na tesnenie závitov a výrobky pre anaeróbne ploché tesnenia poskytujú sa dajú jednoducho aplikovať. Plne pneumatický, dotykom aktivovaný aplikátor redukuje odpad, v dôsledku čoho je úspora nákladov väčšia.

Pridaná hodnota
Prečo je spoločnosť Henkel lídrom v odvetví?
Od roku 1971 spoločnosť Henkel navrhuje, tvorí a integruje vysokokvalitné riešenia v oblasti vybavenia. Skúsenosti spoločnosti a spolupráca zákazníkov, aplikačného inžinierstva a inžinierstva v oblasti vybavenia zaručujú najvyššiu úroveň odbornosti pre anaeróbnu aplikáciu. Všetky produkty spoločnosti majú silné technické zázemie v podobe servisu a podpory, ktoré nemajú v odvetví konkurenciu.

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis