Monitorovanie procesov

Maximálne využitie výrobkov spoločnosti Henkel
Vysokokvalitné lepidla značky Loctite® od spoločnosti Henkel sú najefektívnejšie, ak sa dávkujú prostredníctvom účinných systémov, ktoré monitorujú optimálne použitie a zabraňujú plytvaniu. Na sledovanie procesu dávkovacieho cyklu poskytuje spoločnosť Henkel poskytuje najmodernejšie detekčné systémy a systémy na monitorovanie riadenia procesov.

Presnosť a spoľahlivosť
Každý monitorovací systém spoločnosti Henkel veľmi presne a pravidelne meria výstup lepidla a rýchlo upozorní pracovníkov, ak sa vyskytne problém. Či už si zákazníci želajú určovať prítomnosť lepidla žiarivkovou detekciou, alebo množstvo lepidla z jednotlivých dýz, dokonalé detektory a monitory spoločnosti ponúkajú riešenia, ktoré znižujú prestoje a šeria peniaze.

Systém pre každú aplikáciu
Čím rýchlejšie sa problém na výrobnej linke odhalí a opraví, tým rýchlejšie sa vrátite k maximálnemu výkonu. Monitorovacie systémy spoločnosti Henkel merajú svoje odozvy v priebehu mikrosekúnd. Analyzátor tvaru vlny značky Loctite® od spoločnosti Henkel, jeden z najdômyselnejších detekčných systémov dostupných na trhu, získava „v reálnom čase“ údaje na detekciu rôznych mechanických porúch. Zariadenie je v ponuke v rade cenových i výkonnostných variantov tak, aby uspokojilo požiadavky každého zákazníka na dávkovací proces. 

Použitie a výhody
Správne monitorovacie zariadenie pre každú činnosť

So žiarivkovými detektormi značky Loctite® od spoločnosti Henkel, monitormi bezprostredného toku a analyzátormi tvaru vĺn, možno veľmi efektívne sledovať aplikáciu lepidiel a tesnení.

Žiarivkový detektor Loctite®
Žiarivkový detektor Loctite, navrhnutý na jednoduché prepojenie s väčšinou analógových, PNP a NPN digitálnych detekčných systémov, monitoruje dávkovacie procesy využívajúce fluorescenčné lepidlá a tesnenia. Interná dióda vyžarujúca svetlo (LED) osvetľuje produkty, ktoré obsahujú fluorescenčné aditíva. Ak sa nezistí prítomnosť lepidla, prenáša sa analógový alebo digitálny signál označujúci problém. K dispozícii sú tri vymeniteľné šošovky pre rôzne detekčné vzdialenosti. LED dióda so 100 000-hodinovou životnosťou zabezpečuje stabilný a dlhodobý výkon.

In-Line Flow monitor Loctite®
Zlyhanie kontroly kvality dávkovacieho zariadenia na výrobnej linke vrátane vzduchových bublín, upchatých alebo zlomených ihiel, slabého kontaktu ihla – podklad alebo zmien v množstve dávkovaného lepidla môžu spôsobiť viaceré faktory. In-Line Flow monitor Loctite® vysiela hlásenie o chybe, ak sa čokoľvek odchýli o viac, ako je vopred stanovená tolerancia. Systém sa automaticky vypne, kým sa neodstráni chyba, čím sa eliminuje možnosť výroby chybného konečného spotrebiteľského produktu. Systém možno používať ako pracovnú stanicu ovládanú samostatným operátorom alebo ako rozhranie pre externé PLC.

Pridaná hodnota
Pomoc, ktorú potrebujete

Ako líder odvetvia v oblasti strojových lepidiel a dávkovacích zariadení má spoločnosť Henkel sieť odborníkov, ktorí pomôžu zákazníkom s akoukoľvek výrobnou výzvou. Tím odborníkov spoločnosti sa podelí o  know-how v oblasti lepidiel, spracovania a optimálnej kombinácie strojov, materiálov a výrobkov, získané v priebehu storočia. Navyše, spoločnosť Henkel ponúka kompletné inžinierske služby pre projekty vyžadujúce odborné znalosti a podporu presahujúce hranice štandardných služieb spoločnosti. Ponuky pridanej hodnoty zahŕňajú:

  • asistencia a poradenstvo na mieste,
  • programy spoločného vývoja produktov,
  • služby a testovanie v zmluvnom laboratóriu,
  • testovanie prototypov a prípravu príslušenstva.

Objavte kvalitu Henkel ešte pred kúpou
Zákazníci si môžu overiť výkon monitorovacích systémov spoločnosti Henkel ešte pred kúpou prostredníctvom Programu spoločnosti pre prenájom zariadení. Uchádzači zodpovedajúci kvalifikačným požiadavkám získajú nielen zariadenie, ale aj praktické školenie, a to bez akýchkoľvek počiatočných kapitálových výdavkov. Ak sa zákazník rozhodne v priebehu 30 dní zakúpiť systém značky Loctite®, nákupná cena bude znížená o sumu, ktorá sa rovná poplatku za prenájom systému.

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis