Dávkovanie jednozložkových prípravkov

Kvalita lepenia závisí od zariadenia použitého na bezpečné a dôsledné dávkovanie lepidiel na výrobnej linke. Preto spoločnosť Henkel ponúka úplný rad dávkovacích zariadení, ktoré zabezpečujú optimálne používanie výrobkov spoločnosti.

Keď ide o kvalitu a efektívnosť
Priama práca vyžaduje priame riešenia. Séria zariadení na dávkovanie jednozložkových prípravkov značky Loctite® je určená na jednoduché a čisté dávkovanie jednozložkových prípravkov a na zníženie odpadu v porovnaní s menej úspornými metódami. Žiadna práca nie je priveľká ani primalá, ak je súčasťou tímu zariadenie od spoločnosti Henkel.

Použitie a výhody
Rozdiel menom Loctite®: Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Riešenie pre každé použite od uznávanej značky, dodané včas a za primeranú cenu. To je to, čo zákazníci očakávajú od spoločnosti Henkel.

Kazetové dávkovače
Či už pneumatické, alebo manuálne – všetky ručné aplikátory spoločnosti Henkel čisto a dôsledne dávkujú kvapaliny a majú ergonomický dizajn, aby ich používanie bolo jednoduché. Tlaková pištoľ na tmelenie škár značky Loctite® poskytuje ideálne nízkonákladové riešenie pre zákazníkov, ktorí potrebujú dávkovať lepidlo len príležitostne. Pneumatický kazetový dávkovač ovládaný spúšťou je vhodný na aplikácie, kde nie sú žiaduce väčšie systémy a balenia. 


Manuálne lepiace pumpy
Pomocou fľaškových ručných púmp od spoločnosti Henkel možno fľaše zaisťovačov závitov a zaisťovacích zmesí značky Loctite® ľahko zmeniť na prenosné presné dávkovače. Dávkovanie je možné pod akýmkoľvek uhlom bez únikov alebo plytvania výrobkom.

Pneumatické dávkovacie systémy
Presné a hospodárne pneumatické dávkovacie systémy značky Loctite® umožňujú časované tlakované dávkovanie z fľašového zásobníka. Prenosné aj upevniteľné dávkovacie ventilové systémy môžu pracovať so širokou škálou jednozložkových lepidiel, ako sú napr. akrylové a anaeróbne lepidlá alebo kyanoakryláty. Spoločnosť Henkel ponúka široký sortiment ihiel, striekačiek, dýz a príslušenstva na uspokojenie individuálnych výrobných potrieb každého zákazníka.

Regulátory procesov
Udržiavajte váš proces pod prísnou kontrolou pomocou časovo-tlakových regulátorov značky Loctite®. Tam, kde obstojí len najvyššia úroveň presnosti dávkovania majú tieto poloautomatické zariadenia v integrovaný v ovládači tlakový zásobník. Každý multifunkčný systém je schopný splniť špecifické požiadavky na viacventilové dávkovanie alebo na poťahovanie vnútorných priemerov vrtov.

Zásobníky
Viac ako 25 rokov sú zásobníky značky Loctite® uznávané ako vedúci výrobok na trhu. Tieto robustné a spoľahlivé zásobníky sú jednoduché, ale účinné a majú schopnosť monitorovať nízku hladinu na zabezpečenie činnosti bez neočakávaných prerušení.

Zariadenie na dávkovanie tesnení
Zariadenie značky Loctite®  na utesňovanie závitov a na anaeróbne tesniace produkty umožňujú vďaka veľkému počtu rôznych veľkostí jednoduchú aplikáciu. Plne  pneumatický, dotykom aktivovaný aplikátor redukuje odpad, čo znamená ešte väčšie úspory nákladov.

Striekačkové dávkovacie systémy
Spoločnosť Henkel ponúka dva časované tlakované vákuové systémy, ako aj manuálne ovládaný pneumatický dávkovač na dávkovanie lepiacich produktov v rozličných veľkostných typoch kaziet.

Dávkovanie objemových fľaškových lepidiel
Pre jednozložkové kvapaliny s nízkou viskozitou predstavuje peristaltický stolový dávkovač značky Loctite® spoľahlivý a účinný systém, ktorý poskytuje presné dávkovanie kvapalín tam, kde je potrebný špecifický prietok. Jeho elektromechanický chod nevyžaduje nijaký zdroj vzduchu. Systém pracuje na princípe prenosu kvapalín tak, že sa premiestňuje tlak aplikovaný rotorom, čo sa točí proti hadici, ktorá prenáša materiál z fľaše do dávkovacieho ventilu.

Pridaná hodnota
Zariadenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Od roku 1971 spoločnosť Henkel navrhuje, tvorí a integruje vysokokvalitné riešenia v oblasti vybavenia.  Všetky riešenia spoločnosti Henkel v oblasti vybavenia majú zázemie najlepšieho servisu na mieste a technickej podpory v odvetví. Pre to najúčinnejšie riešenie akéhokoľvek problému na pracovisku stačí jeden telefonát. Skúsení technickí zástupcovia spoločnosti spolupracujú so zákazníkmi, aby zabezpečili optimálnu výkonnosť produktov a procesov.

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis