Cementárne

Aj problémy s údržbou a zbytočné prestoje v prípade rotačnej pece a lapače prachu, ale aj drviarne na suroviny alebo ventilátorov možno eliminovať a/alebo obmedziť.

V niektorých prípadoch môže mať náročná údržba potrebná v cementárni za následok až  20 % z celkových výrobných nákladov. Tieto náklady, spojené s problémami korózie, potrebami opakovanej údržby a neplánovanými prestojmi, možno priamo ovplyvniť vďaka riešeniam, ktoré ponúka značka Loctite®. Rozsiahle vedomosti a skúsenosti spoločnosti v oblasti týchto technických zariadení vám môžu pomôcť:

  • predchádzať opotrebovaniu a prestojom v súvislosti s uhoľným mlynom a zásobníkmi,
  • opravovať odlučovače, násypky a opotrebované oblasti,
  • zabraňovať korózii a presakovaniu kalových čerpadiel a komponentov drviarne.

Naše značky


LOCTITE Značka LOCTITE od spoločnosti Henkel je vyhľadávanou voľbou v oblasti vysoko účinných konštrukčných lepidiel, tesniacich prostriedkov a produktov na povrchovú úpravu. viac...

P3 P3 – Cleaners (čistiace prostriedky). Vysoká kvalita alkalických, kyslých a neutrálnych vodných čistiacich prostriedkov na efektívne priebežné čistenie, čistenie častí a čistenie počas údržby. viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis