Železnice

Zvýšte spoľahlivosť a účinne udržiavajte a opravujte vozový park, motory a zariadenia, zariadenia železničnej stanice a mechanické oblasti.

Výrobky Loctite® pre zamestnancov profesionálnej železničnej priemyselnej údržby poskytujú rýchle a spoľahlivé riešenia pri čoraz náročnejšej údržbe lokomotív, vozového parku, trate, staníc a zariadení.  Od lepidiel, ktoré zabraňujú opakovaným opravám, po mazivá, ktoré zamedzujú odieranie a zadieranie, môžu výrobky Loctite®:

  • zabrániť korózii a uvoľňovaniu kľúčových komponentov pod rámovými skrutkami,
  • zastaviť opakujúce sa problémy údržby závrtných skrutiek motorov a dverových mechanizmov,
  • eliminovať škody spôsobené rázovým zaťažením, roztočenými ložiskami a uvoľnením vyvolaným vibráciou.

Naše značky


Bonderlube Už vyše 50 rokov technológia Bonderlube zaručuje firme Henkel vedúce postavenie v produkcii vysokokvalitných mazív, používaných pri výrobe rúr, drôtov a …výliskov. Základom nášho úspechu je skúsenosť, iniciatívnosť a technické inovácie. viac...

LOCTITE Značka LOCTITE od spoločnosti Henkel je vyhľadávanou voľbou v oblasti vysoko účinných konštrukčných lepidiel, tesniacich prostriedkov a produktov na povrchovú úpravu. viac...

P3 P3 – Cleaners (čistiace prostriedky). Vysoká kvalita alkalických, kyslých a neutrálnych vodných čistiacich prostriedkov na efektívne priebežné čistenie, čistenie častí a čistenie počas údržby. viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis