Nádoby na potraviny a nápoje

Spoločnosť Henkel je svetovým lídrom v produkcii výrobkov, poskytovaní služieb a technických expertíz v odvetví obalov na potraviny a nápoje. Spoločnosť Henkel ponúka množstvo riešení pre aplikácie v oblasti hliníkových a oceľových nádob, vrátanie plechoviek na pivo, nápoje a potraviny, aerosólových nádob, ako aj novú hliníkovú plechovkovú fľašu. Naša séria výrobkov zahŕňa dokončovacie mazivá, mazivá pre ťahač, chladivá pre zariadenie na výrobu základnej časti a chemikálie určené pre umývačky.

Či už ide o biologicky stabilné mazivá, alebo o najmodernejšie zlepšovače mobility, spoločnosť Henkel má dobrú reputáciu v dodávaní nových a inovatívnych technológií na udržanie tempa s meniacimi sa požiadavkami výrobcov plechoviek. Dopyt našich zákazníkov po rýchlejších linkách, zníženej potrebe údržby, dlhšej životnosti nástrojov a „zelenších", pre životné prostredie priaznivejších procesoch je hnacím motorom našej stratégie vývoja výrobkov.

Navyše, naši skúsení a oddaní zástupcovia technických služieb poskytujú praktickú pomoc pri splnení požiadaviek našich zákazníkov kdekoľvek na svete.

Aplikácie
Spoločnosť Henkel ponúka množstvo riešení pre aplikácie v oblasti hliníkových a oceľových nádob vrátane plechoviek na pivo, nápoje a potraviny, aerosólových nádob, ako aj novú hliníkovú plechovkovú fľašu.  Keď sa spoja mazivá spoločnosti Henkel s technológiami spoločnosti určené umývačkám, výsledok predstavuje jedinečný balík pre odvetvie kovových obalov, a to  zníženie nákladov na riadenie a zníženie výrobných nákladov. Okrem toho spoločnosť ponúka kompletnú sériu zariadení na riadenie procesov zabezpečujúcich zjednodušenie výroby.

Hliníkové aplikácie – spoločnosť Henkel ponúka kompletné vybavenie (dodávku) pre odvetvia dvojdielnych nápojových plechoviek. Keď sa spoja mazivá spoločnosti Henkel s technológiami spoločnosti určenými umývačkám, výsledok predstavuje jedinečný balík pre odvetvie kovových obalov. Riešenia pre hliníkové aplikácie zahŕňajú:

 • Mazivá – spoločnosť Henkel ponúka systém dokonalej  synergie dokončovacích mazív DTI® , mazivami DTI® pre ťahanie a chladivami pre stroj na výrobu základných častí DTI®.
 • Chemikálie pre umývačky – vďaka inovatívnemu vývoju v oblasti čistiacích prostriedkov Ridoline®, nadpriemernej mobilite enhancers a konverzným povlakom Alodine® ponúka spoločnosť Henkel jedinečný rad výrobkov, ktoré znižujú náklady a sú bezpečné pre životné prostredie.

Aplikácie pre pocínovanú oceľ – spoločnosť Henkel ponúka úplnú sériu produktových riešení pre plechovky z pocínovanej ocele vrátane mazív DTI®, čistidiel Ridoline® a zlepšovačov mobility.

Ponuka vybavenia – spoločnosť Henkel ponúka úplnú škálu systémov riadenia procesov a aplikačných zariadení v odvetví obalov na potraviny a nápoje. Ponuka zahŕňa:

 • systémy riadenia procesov Lineguard®:
  • Lineguard® Smart ControlTM,
  • Henkel Auto-Titrator;
 • Henkel Appli-Coater®.

Výhody
Riešenia spoločnosti Henkel pre kovové obaly ponúkajú mnohé výhody vrátane týchto:

 • Produkty zamerané na výkon:
  • zvyšujú rýchlosť výroby a maximalizujú efektivitu,
  • nízke nepriame náklady,
  • znižujú prestoje, množstvo pokazených výrobkov a odpad,
  • predlžujú životnosť nástrojov;
 • globálny líder v technológii:
  • rozsiahle investície zdrojov V & V na celom svete,
  • neustála inovácia nových a vylepšených výrobkov,
  • programy partnerstva pre nové a objavujúce sa obalové technológie;
 • odborné znalosti:
  • oddaný a skúsený tím technických služieb,
  • odborníci v odvetví,
  • ponuka širokej škály laboratórnych a analytických služieb;
 • dôraz na bezpečnosť a životné prostredie:
  • zaobchádzanie s novými technológiami je bezpečnejšie,
  • suroviny s menším negatívnym vplyvom na životné prostredie,
  • ponuka školení zameraných na chemickú bezpečnosť a manipuláciu.

Značky
Spoločnosť Henkel ponúka zákazníkom riešenia určené pre potravinársky a nápojový priemysel od svojich niekoľkých overených a dôveryhodných značiek vrátane Alodine®, DTI®, Lineguard® a P3®.

Alodine® – spoločnosť Henkel ponúka Alodine®, bezchrómový konverzný povlak šetrný k životnému prostrediu, vhodný pre množstvo aplikácií hliníkových v oblasti kovových obalov. Značka Alodine® bola vyvinutá na uspokojenie osobitných požiadaviek kladených na predbežnú chemickú úpravu hliníka a iných ľahkých kovov.

DTI® – rozmanitá séria výrobkov spoločnosti Henkel od ťažných po vyrovnávacie mazivá ponúka množstvo výhod a riešení určených pre odvetvie kovových obalov.

Lineguard® – Kompletné výrobné zariadenie a riadiace jednotky spoločnosti Henkel sa osvedčili   vďaka svojej spoľahlivosti a veľmi si ich cenia zákazníci na celom svete. Automatické riadenie procesov a monitorovacie systémy ponúkajú najmodernejšie riešenia pre ovládanie chemických procesov, testovacie zariadenia a riadenie dát.

P3® – séria značky P3® spoločnosti Henkel obsahuje čistidlá použiteľné v priebehu procesu, ochranné prostriedky proti korózii a špecializované chemické výrobky, poskytuje úplné riešenia pre zákazníkov  z odvetvia kovových obalov.

Naše značky


Alodine Alodine® is an international brand name for Henkel Adhesives Technologies conversion, anodizing and functional coatings. viac...

DTI

Naša rada mastiacich prostriedkov DTI ponúka riešenia pre hliníkové a oceľové aplikácie vrátane plechoviek na nápoje a potraviny.

viac...

Lineguard Systémy spoločnosti Henkel pre automatickú diagnostiku výkonu a riadenie ponúkajú podporu predbežnej úpravy, testovacie zariadenie a riešenia manažmentu dát. viac...


P3 P3 – Cleaners (čistiace prostriedky). Vysoká kvalita alkalických, kyslých a neutrálnych vodných čistiacich prostriedkov na efektívne priebežné čistenie, čistenie častí a čistenie počas údržby. viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis