Obrábanie, lisovanie, odlievanie

Viac ako 30 rokov je spoločnosť Henkel na čele vývoja najlepších riešení v obore obrábania, odlievania a lisovania. Aj v oblasti kovopriemyslu ponúka spoločnosť Henkel úplný rad výrobkov určených na obrábanie, lisovanie, odlievanie vysokokvalitné riešenia.

Rad vysokokvalitných výrobkov spoločnosti Henkel určených na obrábanie a brúsenie predstavuje širokú škálu prostriedkov s rozličným chemickým zložením vrátane olejov bez prísad, rozpustných olejov, polosyntetických alebo syntetických látok. Úplná séria kvalitných výrobkov spoločnosti určených na lisovanie a popúšťanie ponúka širokú paletu prostriedkov s rozličným chemickým zložením vrátane olejov bez prísad, emulzií, syntetických látok alebo v tuhej forme.  

Okrem toho je spoločnosť Henkel vedúcim svetovým dodávateľom výrobkov určených na tesnenie poréznych povrchov a technológií pre zlievárenstvo. V oblasti zlievárenstva ponúka spoločnosť riešenia pre najrozličnejšie procesné zariadenia zákazníkov na napúšťanie vo vákuu, paletu tesniacich výrobkov a  komplexnú technickú podporu.

Aplikácie
Obrábanie a brúsenie – rad vysokokvalitných výrobkov spoločnosti Henkel pre obrábanie a brúsenie predstavuje širokú škálu prostriedkov s rozličným chemickým zložením vrátane olejov bez prísad, rozpustných olejov, polosyntetických alebo syntetických látok. Aplikácie zahŕňajú:

 • viac kovov,
 • rozpustnosť a nerozpustnosť vo vode,
 • biologickú odolnosť,
 • pretláčanie/možno: preťahovanie

Lisovanie a popúšťanie – úplná séria  kvalitných výrobkov spoločnosti Henkel na lisovanie a popúšťanie širokú škálu prostriedkov s rozličným chemickým zložením vrátane olejov bez prísad, emulzií, syntetických látok alebo v tuhej forme. Aplikácie zahŕňajú:

 • hydraulické tvarovanie,
 • postupové tvarovacie nástroje,
 • oplach predliskov,
 • viac kovov,
 • od syntetických olejov až po oleje bez prísad.

Odlievanie – riešenia spoločnosti Henkel pre odlievanie zahŕňajú kompletný sortiment procesných zariadení zákazníkov na napúšťanie vo vákuu, paletu tesniacich výrobkov a a komplexnú technickú podporu. Aplikácie zahŕňajú:

 • tekuté tesnenia,
 • dokončovacie činnosti,
 • ochranu proti korózii,
 • umiestňovanie
 • optimalizáciu obrábania.

Výhody
Zvýšená produktivita

 • Zníženie celkových prevádzkových nákladov.
 • Zvýšenie ziskovosti prevádzky.
 • Zvýšenie operačného času.
 • Väčšia rýchlosť linky.
 • Vysoká rýchlosť výroby.

Zákaznícke riešenia

 • Široká škála chemických riešení.
 • Dokončenie priameho procesu.
 • Výrobky šité na mieru.
 • Kompletná škála napúštacích procesných zariadení.
 • Kompatibilita s viacerými kovmi.

Lepšia kvalita

 • Interiéry strojov a súčiastky nástrojov sa udržiavajú v čistote.
 • Redukovanie odpadu.
 • Zlepšenie mikrofinišu na finálnych dieloch.
 • Predĺženie životnosti nástrojov.
 • Utesnenie odlievaných kovových dielov proti presakovaniu.

Výrobky bezpečné pre životné prostredie/obsluhu

 • Výrobky sú navrhnuté tak, aby odvodňovacej nádrže bola dlhšia.
 • Menšie ohrozenie obsluhy.
 • Bezpečnejšie spôsoby použitia chemických prostriedkov.
 • Nižšia spotreba energie.
 • Impregnačné časti sú čisté a bez rezíduí.

Globálna spôsobilosť

 • Regionálne prevádzky spolupracujú, aby globálne slúžili zákazníkom.
 • Celosvetové projektové riadenie.

Lubricant Additives
Acheson solid lubricant additives are used in a wide variety of automotive, industrial and consumer lubricants, including engine oils, engine treatments, gear oils, greases, maintenance or service lubricants, chain lubricants and lubricant aerosols. When added to the liquid lubricant, they reduce friction, resulting in less equipment wear, lower energy consumption and improved load carrying capabilities.

viac...

Machining & Grinding
Henkel’s machining and grinding solutions are available in a variety of chemistries including straight oils, soluble oils, semi-synthetics or synthetics. For light to heavy applications, count on the Multan product line to provide excellent performance in machining and grinding and roll forming ferrous and aluminum alloys.

viac...

Welding & Service Lubricants
Henkel’s Acheson brand has created Aerodag CERAMISHIELD, a next-generation ceramic dry film protective coating for all MIG/MAG welding processes. All of our products are designed to optimize machinery efficiency, and to withstand the most demanding conditions, including extremes of operating temperature, surface pressure or shock loads, low speeds or stop-start operation, moisture, dust, chemicals, and extended service intervals.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis