Oceliarne

Spoločnosť Henkel je vedúcim dodávateľom valcovacích olejov, čistidiel, prostriedkov na predbežnú úpravu a na pasivovanie povrchu kovov v oceliarskom priemysle. Inžinieri a chemici v spoločnosti  Henkel vyvíjajú kompletnú paletu výrobkov pre oceliarstvo – na spracovanie a ochranu plochej ocele – už viac ako 50 rokov. Okrem toho spoločnosť Henkel ponúka špičkovú technológiu pre kovopriemysel a veľmi dobre pozná procesy našich zákazníkov, takže môže poskytovať optimálne riešenia aplikácií v oblasti produkcie kovov.

Aplikácie
Spoločnosť Henkel ponúka množstvo riešení pre oceliarsky priemysel. Skupina spoločnosti Henkel, ktorej aktivity sú zamerané na oceliarensky priemysel, ponúka množstvo náterov vrátane ochranných prípravkov proti korózii a prostriedkov na pasivovanie povrchu kovov, ktoré sa aplikujú rozprašovačom alebo valcovým nanášacím strojom. Prostriedky na pasivovanie povrchu kovov spoločnosti Henkel sú určené pre širokú škálu aplikácií a zákazníci ich používajú v celosvetovom meradle. Navyše, spoločnosť dodáva aj mazivá a čistidlá, ktoré sa používajú na valcovanie a ako prostriedky na predbežnú úpravu plochej ocele.

Mazivá – procesné chemikálie sú prispôsobené tak, by zabezpečili kvalitu a produktivitu odvetviu zameranému na ploché valcovanie. Odborníci v spoločnosti Henkel čerpajú zo svojich vedomostí a skúseností, aby valcovacie oleje poskytovali optimálne mazanie, čistotu a znížili náklady.  Tieto mazivá sú dostupné v podobe buď tradičných, alebo syntetických zmesí. Okrem toho chemici a inžinieri spoločnosti Henkel zabezpečujú účinný vývoj výrobkov i chemickej analýzy, ako aj technickú podporu, pričom obchodní zástupcovia, poradcovia a manažment predstavujú cenný kapitál pre zamestnancov valcovní.

Prostriedky na pasivovanie povrchu kovov – prostriedky spoločnosti Henkel na pasivovanie povrchu kovov sú vyvinuté tak, aby uspokojili  špecifické požiadavky konečných spotrebiteľov v oceliarstve. Ochranné oleje poskytujú odolnosť proti korózii, pred ďalšou úpravou sa dajú ľahko odstrániť, dovoľujú špičkovú valcovaciu tvarovateľnosť a obsahujú nízke /žiadne množstvo VOC. Spoločnosť Henkel vyrába aj organické a anorganické prostriedky na pasivovanie povrchu kovov, ktoré vyhovujú nárokom RoHS, navrhnuté pre stredne až dlhodobú ochranu  proti korózii.

Povrchová úprava – spoločnosť Henkel vyrába najširší sortiment špecializovaných čistidiel pre oceliarsky priemysel. Povrchové úpravy sú dostupné v podobe prášku alebo tekutiny, sú ekonomické, a sú vyrobené tak, aby vyhoveli potrebám každej aplikácie.  Keďže hlavným cieľom je znížiť náklady, všetky kvapaliny sú vysoko koncentrované.

Morenie nehrdzavejúce ocele – spoločnosť Henkel patentovala chemický proces na odstraňovanie kôry pri morení nehrdzavejúcej ocele bez prítomnosti kyseliny dusičnej, vďaka čomu sa eliminujú emisie oxidu dusičného (NOx).

Výhody
Najmodernejšie technológie spoločnosti Henkel ponúkajú množstvo výhod zákazníkom v oceliarstve vrátane týchto: 

 • environmentálna udržateľnosť:
  • bezpečnejšie spôsoby používania chemických prostriedkov,
  • menšie ohrozenie obsluhy,
  • bezchrómové prostriedky povrchovej úpravy priaznivé pre životné prostredie;
 • lepší výkon:
  • zlepšovanie výkonnosti pri ochrane proti korózii,
  • najširšia škála špecializovaných čistidiel v odvetví so špičkovou kvalitou čistenia;
 • vyššia prevádzková účinnosť:
  • automatizácia riadenia procesov a zníženie nákladov,
  • inteligentné ovládače pre zariadenia integrovaného riadenia procesov,
  • výrobky umožňujúce našim zákazníkom prevádzku pri maximálnych rýchlostiach liniek a pritom
  • zabezpečujúce kvalitu
 • úspora nákladov:
  • zníženie prevádzkových výdavkov (čas, ľudské zdroje, energia),
  • celkové prevádzkové náklady sú nižšie ako u konkurentov;
 • globálne schopnosti:
  • regionálne prevádzky slúžiace zákazníkom v globálnom meradle,
  • celosvetová podpora projektového riadenia,
  • globálne výskumné programy zamerané na neustálu inováciu výrobkov,
  • globálne portfólio výrobkov;
 • podpora zákazníkov:
  • výskumné projekty uskutočňované v spolupráci s našimi zákazníkmi,
  • oddaný tím technickej podpory, ktorý dobre pozná všetky aspekty spracovania ocele.

Značky
Spoločnosť Henkel poskytuje množstvo značkových riešení pre oceliarsky priemysel vrátane týchto:

Bonderite® – prostriedky na povrchovú úpravu Bonderite® od spoločnosti Henkel sú určené na zlepšenie priľnavosti, odolnosti proti korózii a ďalších vlastností v oblasti zmiešanej kovovýroby.

Cleanox® – patentovaný na čistenie nehrdzavejúcej ocele, ktorý vďaka využitiu malého množstva fluoridu  eliminuje Nox, a tak ponúka environmentálne a ekonomické výhody.

Passerite® – nátery Passerite® od spoločnosti Henkel chránia kovové povrchy proti korózii a optimalizujú ďalšie procesy.

Gerolub® – výrobky Gerolub spoločnosti Henkel zahŕňajú valcovacie oleje na plechy aj na pocínované plechy a škálu vlhkých temperovacích kvapalín. Výrobky Gerolub majú vynikajúcu mastivosť, udržiavajú pásy v čistote a poskytujú dobrú ochranu proti korózii.

Naše značky


BONDERITE Produkty značky BONDERITE od spoločnosti Henkel predstavujú špičkové riešenia a technológie na úpravu povrchov, ktoré prinášajú konkurenčnú výhodu celým spektrom priemyselnej výroby. viac...

Bonderlube Už vyše 50 rokov technológia Bonderlube zaručuje firme Henkel vedúce postavenie v produkcii vysokokvalitných mazív, používaných pri výrobe rúr, drôtov a …výliskov. Základom nášho úspechu je skúsenosť, iniciatívnosť a technické inovácie. viac...

Multan Vysokoúčinné chladivá na ekonomické spracovanie kovov a tvarovanie ľahkých kovov, liatiny, oceľových zliatin a neželezných kovov. viac...


P3 P3 – Cleaners (čistiace prostriedky). Vysoká kvalita alkalických, kyslých a neutrálnych vodných čistiacich prostriedkov na efektívne priebežné čistenie, čistenie častí a čistenie počas údržby. viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis