Letectvo

Skupina spoločnosti Henkel pre letectvo je lídrom v riešeniach v oblasti konštrukčnej montáže a úpravy kovových povrchov.

Naše portfólio výrobkov určených na konštrukčnú montáž poskytuje konštrukčné lepidlá a živice pre výrobu kovových, kompozitných a konštrukcií v tvare včelích plástov. Naše komplexné portfólio výrobkov určených na povrchovú úpravu poskytuje riešenia pre čistenie a údržbu všetkých lietadlových kovov od podvozku po prúdové motory. Naše výrobky a riešenia sa používajú na komerčných lietadlách, regionálnych prúdových lietadlách, obchodných lietadlách, prúdových motoroch a gondolách, v kozmickom priemysle a obrane, na renováciu vrtuľníkov a dopravných lietadiel a pri činnostiach spojených s generálnou opravou. Naše výrobky slúžia leteckému trhu viac ako 40 rokov a sú známe pod značkou konštrukčných lepidiel Hysol, značkou Turco na opaľovanie náterov a čistenie, značkou Frekote zameranou na separátory foriem a pod značkou Alodine určenou na konverzné povlaky.

Visit henkel.com/aerospace

Kompozitné montážne celky pre lietadlá
Spoločnosť Henkel poskytuje škálu produktových riešení, ktoré uľahčujú výrobu kompozitných montážnych celkov v letectve od klapiek na krídlach, nábehových hrán, montážnych celkov smeroviek cez krídla až po aerodynamické kryty trupu, odtokové hrany a krídelká.

viac...

Kovospracujúce linky v leteckom priemysle
Spoločnosť Henkel má širokú škálu neutrálnych, alkalických alebo kyselinových čistidiel pre spracovateľské linky pre kovové podklady. Určené pre podklady z viacerých kovov alebo špecifické podklady, každý z týchto výrobkov spĺňa požiadavky kľúčových OEM zákazníkov.

viac...

Montáž kovov a plástov
V segmente montáže plástov a kovov ponúka spoločnosť Henkel pásky na spájanie kovov v prípade pôvodnej štruktúry a opravy, ktoré vyhovujú všetkým hlavným technickým požiadavkám leteckého priemyslu, tvrdené pastové lepidlá používané na spájanie, zalievanie a vypĺňanie, ako aj syntaktické pásky a pasty.

viac...

Procesy tvarového leptania vo výrobe lietadiel
Rad krycích náterov na tvarové leptanie spoločnosti Henkel poskytuje dvojzložkové krycie nátery na báze rozpúšťadla aj na báze polyuretánu, ktoré umožňujú výrobcom lietadiel odleptať malé množstvo kovu z väčších častí s cieľom dosiahnuť úspory hmotnosti.

viac...

Strojové brúsenie a rezanie v leteckom priemysle
Spoločnosť Henkel ponúka kompletný rad strojových chladív na rezanie a brúsenie pod značkou výrobkov Multan. Rad chladív Multan na rezacie a brúsne stroje  je dostupná s rozličným chemickým zložením vrátane olejov bez prísad, rozpustných olejov, polosyntetických alebo plne syntetických látok.

viac...

Systémy na odstraňovanie náterov a premaľovanie lietadiel
Spoločnosť Henkel, ktorá bola prvou spoločnosťou ponúkajúcou prvé prípravky na opaľovanie náterov bez obsahu metylénchloridu na trhu, ponúka široký sortiment prípravkov na opaľovanie náterov priaznivých pre životné prostredie, ktoré sa používajú pri odstraňovaní náteru z povrchov a dielov lietadiel a ktoré sú vyrobené tak, aby držali na vertikálnom povrchu, a tým zlepšili proces odstraňovania náteru.

viac...

Vysokoteplotná montáž
Na montáž motorových gondol ponúka spoločnosť Henkel lepiace pásky a primery spolu s pastovým lepidlom. Sú zhotovené tak, aby odolávali nepriazni prevádzkových prostredí, kde je neustále vysoká teplota, a spĺňali náročné požiadavky výrobcov prúdových motorov, motorových gondol a komerčných lietadiel.

viac...

Vzhľad lietadiel
Spoločnosť Henkel poskytuje širokú škálu čistidiel pre letectvo a letecký priemysel. Táto škála výrobkov je založená na neutrálnych, kyselinových alebo alkalických systémoch navrhnutých tak, aby vyhovovali aj tým najnáročnejším požiadavkám. Výrobky sa zvyčajne používajú v ponorných nádržiach, rozprašovačoch alebo sa natierajú štetcom.

viac...

Údržba technických zariadení
Popraskané podlahy, poškodené nakladacie doky, zbytočné opravy systémov HVAC a pneumatických zariadení. To všetko spôsobuje prestoje a zvyšuje prevádzkové náklady.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis