Energy & Utilities

Henkel offers superior adhesives, encapsulation materials and conformal coatings to address a wide variety of applications in the energy and utilities industries. With a comprehensive product portfolio backed by decades of experience and technical support from a professional team, it’s no wonder that Henkel is a global leader and the preferred supplier to many of the largest manufacturers in the world. With expertise and products in both OEM design and facility maintenance, Henkel is able to offer a complete solution package.

Alternatívne zdroje energie
Ako sa svet čoraz väčšmi zameriava na slnečnú a veternú energiu, spoločnosť Henkel je tu, aby pomohla. Je lídrom v odvetví technológií využívajúcich alternatívnu energiu; rozmanité portfólio technicky vyspelých lepidiel, tesnení a povrchových úprav spoločnosti Henkel, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie, je podporované desaťročiami skúseností a technickými zdrojmi.

viac...

Energy Storage
Henkel provides a wide range of conductive coatings for primary and secondary batteries, as well as such advanced energy devices as supercapacitors, solar cells and zinc-air batteries. Years of experience have made Henkel an industry leader in conductive coating technology. In addition to our broad range of coating products, we can also create a customized product to fit your specific production needs.

viac...

Výroba elektrickej energie
Od kompletnej demontáže tepelného čerpadla až po inštaláciu primárneho vzduchového ventilátora –výrobky Loctite® môžu zvýšiť spoľahlivosť zariadení a znížiť nákladné prestoje spojené s údržbou závodu.

viac...

Čističky odpadových vôd
24 hodín denne, 7 dní v týždni bez prerušenia. Odpadová voda sa nikdy nezastaví.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis