Výroba stavebných dielov

The Henkel Difference
Henkel offers superior adhesives, coatings and surface treatments to address a wide variety of applications in the manufacture of building and construction components. The company’s value-added line of innovative products is backed by decades of experience and technical support from a professional team.

Drevené diely
Henkel ako najväčšia spoločnosť na svete zaoberajúca sa výrobou lepidla ponúka neporovnateľný rozsah produktov pre aplikáciu každého dreveného dielu.
Z termínu „spracovanie dreva“ sa stalo nesprávne označenie vzhľadom na okolnosti, keď neoddeliteľnou súčasťou priemyslu sa stali značné množstvá kovov a plastov.

viac...

Izolácia
Spoločnosť Henkel ponúka lepidlá na pripojenie rozličných izolačných materiálov k rôznym podkladom, hlavne pre izolačný priemysel. Naše dobre zavedené portfólio ponúka produkty pre stavebný aj lodiarsky priemysel.

viac...

Okná a dvere
Nanášanie produktov počas výroby dverí je dôležitá aplikačná oblasť, v ktorej spoločnosť dokazuje odbornú spôsobilosť svojich systémov. Tu všetko závisí od ideálnej súhry materiálov, strojnej technológie a lepidla. So svojím na mieru šitým balíkom obsahujúcim rôzne lepidlá, technické zariadenia a konzultáciu o postupoch Henkel nasadil latku najvyššej kvality, produktivity a bezpečnosti vo výrobe.

viac...

Panelové, stenové konštrukčné systémy a výplňové steny
Spoločnosť Henkel ako globálny líder ponúka tú najkomplexnejšiu radu špičkových laminátových a montážnych lepidiel, tesnení a protihlukových krycích vrstiev pre výrobu zaťažených a nezaťažených panelov.

viac...

Tenkostenné oceľové stavebné diely
Revolučný lepidlový systém značky Loctite® od spoločnosti Henkel ponúka nové a účinnejšie spôsoby montáže rôznych tenkostenných oceľových stavebných dielov pre obytné aj neobytné budovy.

viac...

Výroba podláh
Počas výroby podláh závisí od kvality, produktivity a bezpečnosti vo výrobe. Tieto argumenty sa stali ešte dôležitejšími počas vývoja nových lepidlových systémov. Preto sa čím ďalej tým viac používajú reaktívne tavné lepidlá PUR upravené na mieru. Spájajú sa v nich výhody termoplastov.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis