Zdravotníctvo

Pre odvetvie zdravotníckych pomôcok ponúka spoločnosť Henkel sekundové, konštrukčné a svetlom vytvrditeľné lepidlá spolu s pružnými lepidlami a tesneniami.

Či už vaša výroba zdravotníckych pomôcok vyžaduje lepidlo, ktoré je biokompatibilné a sterilizovateľné, alebo také, ktoré spĺňa veľké množstvo charakteristík – spoločnosť Henkel má pre vašu aplikáciu to správne lepidlo Loctite®.

Drug Delivery
Henkel is a leading global supplier of pressure-sensitive adhesives for transdermal drug delivery systems, offering a wide range of innovative products and knowledgeable, confidential technical support.

viac...

Hygiena
Milióny ľudí majú mnohé naše najúspešnejšie výrobky priamo na svojej pokožke každý deň – priemyselné lepidlá od spoločnosti Henkel sa uplatňujú aj pri výrobkoch osobnej hygieny.

viac...

Jednorazové zdravotnícke pomôcky
Na jednorazové zdravotnícke pomôcky sa kladú čoraz väčšie nároky vzhľadom na aplikáciu veľkého počtu nových materiálov a precízne ďalšie spracovanie menších a výkonnejších komponentov.

viac...

Medical Electronics
Improved access to healthcare, more patient self-monitoring, and a drive toward less invasive devices and procedures are challenging traditional medical electronics. With the increasing cost of traditional healthcare, innovators in the field of medical electronics are developing new solutions for remote diagnostics and physician reporting – all designed to control costs more effectively while simultaneously delivering better patient care. With high-reliability materials formulated specifically for fail-safe medical applications, Henkel has delivered decades of electronic materials solutions for a wide range of medical devices – from biological sensors to implantable microelectronic assemblies to advanced diagnostic equipment.

viac...

Medical Tapes
Pressure sensitive adhesive (PSA) tapes must serve different purposes in different situations. Some applications require high tack, good moisture resistance and 24-48 hour durability. Others such as cosmetic or facial applications require lower tack but softer removal.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis