Príslušenstvo

Od roku 1971 spoločnosť Henkel navrhuje, tvorí a integruje vysokokvalitné riešenia značky Loctite® v oblasti vybavenia – od štandardného vybavenia na sklade po prispôsobené vybavenie, ktoré je vyrobené tak, aby spĺňalo vaše špecifické aplikačné potreby. Naše služby v oblasti vybavenia zahŕňajú renováciu a servis v teréne pre zariadenia značky Loctite®.

Dispersion Equipment
Developing equipment and technology to create stable dispersions has been a cornerstone of Henkel’s innovation to our customers. In fact, we probably have had more experience and more success in dispersing solids commercially than anyone else in the world.

viac...

Dvojzložkové dávkovanie
Ako najväčšia spoločnosť na svete vyrábajúca lepidlá ponúka spoločnosť Henkel bezkonkurenčnú škálu výrobkov na každé použitie. Kvalita lepidiel však závisí od vybavenia používaného na ich bezpečné a dôsledné dávkovanie na efektívnej výrobnej linke. Preto spoločnosť ponúka aj úplnú sériu dávkovacích systémov, ktoré zaisťujú optimálnu aplikáciu každého lepiaceho produktu.

viac...

Dávkovanie jednozložkových prípravkov
Kvalita lepenia závisí od zariadenia použitého na bezpečné a dôsledné dávkovanie lepidiel na výrobnej linke. Preto spoločnosť Henkel ponúka úplný rad dávkovacích zariadení, ktoré zabezpečujú optimálne používanie výrobkov spoločnosti.

viac...

Filtrácia spalín
Od roku 1971 spoločnosť Henkel navrhuje, tvorí a integruje vysokokvalitné riešenia v oblasti vybavenia. Na boj proti obavám o zdravie a bezpečnosť, ktoré môže vyvolať prítomnosť škodlivých chemikálií na pracovisku, ponúka spoločnosť Henkel filtračné systémy, ktoré filtrujú spaliny vypúšťané z lepidiel, tesnení, čistiacich rozpúšťadiel a iných chemických látok.

viac...

Jednorazové dávkovacie komponenty

Zákazníci sa môžu spoľahnúť na riadiace systémy dávkovania a procesov značky Loctite®, fľaškové zásobníky, automatické dávkovacie ventily, membránové ventily a pohyblivé posúvače poskytujúce najvyššiu úroveň výkonnosti a dlhodobú spoľahlivosť na súčasnom trhu.

viac...

Monitorovanie procesov
Vysokokvalitné lepidla značky Loctite® od spoločnosti Henkel sú najefektívnejšie, ak sa dávkujú pomocou účinných systémov, ktoré monitorujú optimálne použitie a zabraňujú plytvaniu. Na sledovanie procesu dávkovacieho cyklu poskytuje spoločnosť Henkel najmodernejšie detekčné systémy a systémy na monitorovanie riadenia procesov.

viac...

Objemové dávkovacie systémy
Kvalita lepidiel závisí od zariadenia používaného na ich bezpečné a dôsledné dávkovanie na efektívnej výrobnej linke. Preto spoločnosť ponúka aj úplný rad dávkovacích systémov, ktoré zaisťujú optimálnu aplikáciu každého lepiaceho produktu.

viac...

Ovládače, zásobníky a dávkovacie ventily
Jedným z najvýznamnejších faktorov pri akejkoľvek aplikácii lepidiel je efektívna a účinná aplikácia lepidla. Preto spoločnosť Henkel ponúka nielen vysokovýkonné lepidlá značky Loctite®, ale aj prvotriedne portfólio výrobkov zaručujúcich dôkladné a presné dávkovanie.

viac...

Poťahovanie vnútorných priemerov vrtov
Spoločnosť Henkel poskytuje vysokokvalitné objemové systémy značky Loctite® a časované tlakované zásobníkové dávkovacie systémy. Obidva systémy sú rovnako dôležité pre správnu aplikáciu výrobku. Zákazníci môžu očakávať ich dlhodobo spoľahlivú a stabilnú výkonnosť, cyklus za cyklom.

viac...

Rozprašovacie systémy a ventily
Už desaťročia spoločnosť Henkel navrhuje a zhotovuje vysokokvalitné rozprašovacie zariadenia a kompletné rozprašovacie systémy na prácu s jej prvotriednymi primermi, mazivami a nátermi. Prístup spoločnosti Henkel, ktorá umožňuje zákazníkom nakupovať kompletné systémy pod jednou strechou, garantuje, že každý výrobok naplní alebo predčí očakávania.

viac...

Systémy riadenia pohybu
Už generácie zákazníkov sa spoliehajú na spoločnosť Henkel nielen pre vysokovýkonné lepiace produkty, ale aj pre veľmi presné dávkovacie zariadenie navrhnuté tak, aby zlepšovalo efektivitu procesov, minimalizovalo materiálový odpad a znižovalo celkové výrobné náklady. Keď ide o kvalitu a spoľahlivosť, spoľahnite sa na rad montážnych robotov a zariadení na lineárny pohyb od spoločnosti Henkel na zjednodušenie a automatizáciu dávkovania lepidiel na komplexné povrchy.

viac...

Systémy vedrových čerpadiel a príslušenstvo
Spoločnosť Henkel nie je len dodávateľom prvotriednych lepidiel a tesnení; spoločnosť poskytuje úplné riešenia, ktoré ponúkajú zariadenia na zlepšenie výrobnej efektivity a hospodárskeho výsledku našich zákazníkov.

viac...

Tavné lepidlá
Už desaťročia je spoločnosť Henkel lídrom v oblasti vysokovýkonných tavných lepidiel. Lepidlá sú však účinné len do tej miery, do akej sú účinné systémy uplatňované pri ich dávkovaní. Presnosť dávkovacieho vybavenia spoločnosti, ktorá ho používa, môže určovať mieru úspešnosti procesu.

viac...

Vybavenie a meracie zariadenia na vytvrdzovanie svetlom
Spoločnosť Henkel ponúka najväčší výber zariadení na vytvrdzovanie svetlom, dostupného z jedného pohodlného a dôveryhodného zdroja. Tradícia spoločnosti v inovácii dizajnu je prítomná v každom type vytvrdzovacieho zariadenia značky Loctite® – pre dokonalé a bezproblémové riešenie náterov a lepidiel vytvrdzovaných UV svetlom.

viac...

Výroba O-krúžkov
Tak ako pri akejkoľvek priemyselnej oprave, aj pri O-krúžkoch platí, že čím rýchlejšie ich možno vymeniť, tým rýchlejšie sa pracovisko môže vrátiť k práci. Predchádzajúce systémy výroby  O-krúžkov mohli byť zmätočné a aj časovo náročné, ale vďaka spoločnosti Henkel sú tieto problémy minulosťou.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis