Údržba, oprava a renovácia (MRO)

Spoločnosť Henkel, svetový líder v oblasti chemikálií potrebných pri údržbe a opravách, ponúka inovačné riešenia väčšiny bežných problémov vyskytujúcich sa počas výrobného procesu. Odborníci na údržbu v akomkoľvek odvetví sa môžu spoľahnúť na lepidlá, tesnenia, mazivá a ďalšie výrobky určené na opravu od spoločnosti Henkel so značkou Loctite®, a zvýšiť tak spoľahlivosť zariadení, znížiť prestoje a zabrániť zlyhaniu zariadení.

Bane a lomy
Výrobky Loctite® môžu predĺžiť životnosť zariadení a zabrániť ich opotrebovaniu.

viac...

Celulóza a papier
Od píly až po čistenie odpadovej vody – nepriaznivé prostredie výrobného procesu spôsobuje množstvo problémov v oblasti údržby.

viac...

Cementárne
Aj problémy s údržbou a zbytočné prestoje v prípade rotačnej pece a lapače prachu, ale aj drviarne na suroviny alebo ventilátorov možno eliminovať a/alebo obmedziť.

viac...

Chemické továrne
Minimalizujte výskyt korózie a zbytočnú údržbu, ktorým musia zariadenia v tomto náročnom prostredí čeliť.

viac...

Námorný priemysel
Výrobky Loctite® môžu poskytnúť riešenia, ktoré si získajú uznanie, či už ide o údržbu veľkých generátorov a turbín, alebo o nastavenie a usporiadanie čerpadiel, prevodových skríň a motorov.

viac...

Nápojový priemysel
Od vybaľovača cez umývačky fliaš až po paletizér –produktové riešenia značky Loctite® sú dostupné pre všetky bežné záležitosti údržby zariadení v tomto odvetví.

viac...

Oceliarstvo
Či už ide o koksovňu a aglomeračnú úpravovňu, alebo o moriareň a upravovaciu linku s lisovaním za studena –spoľahlivé vybavenie je nevyhnutnosťou.

viac...

Odvetvie výťahov
Výrobky Loctite® môžu eliminovať obavu číslo jeden každého odborníka na výťahy: zdĺhavé, nákladné odstavenia!

viac...

Potravinársky priemysel
Každý odborník na údržbu v závodoch potravinárskeho priemyslu musí čeliť neustálemu odstraňovaniu špiny, vlhkosti, znečisteniam a korózii.

viac...

Samosprávy

Oprava betónu mostovej vozovky.

viac...

Tlač
Aby si udržali konkurencieschopnosť, musia tlačiari dosahovať optimálnu kvalitu a produktivitu, zrýchliť produkciu závodu a znížiť prestoje.

viac...

Výroba elektrickej energie
Od kompletnej demontáže tepelného čerpadla až po inštaláciu primárneho vzduchového ventilátora –výrobky Loctite® môžu zvýšiť spoľahlivosť zariadení a znížiť nákladné prestoje spojené s údržbou závodu.

viac...

Čističky odpadových vôd
24 hodín denne, 7 dní v týždni bez prerušenia. Odpadová voda sa nikdy nezastaví.

viac...

Železnice
Zvýšte spoľahlivosť a účinne udržiavajte a opravujte vozový park, motory a zariadenia, zariadenia železničnej stanice a mechanické oblasti.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis