Alternatívne zdroje energie

Solárny priemysel
Váš komplexný zdroj

Produktový rad spoločnosti Henkel zahŕňa množstvo aplikácií pre solárny priemysel. Okrem lepidiel a tesnení pre každý krok v procese výroby solárnych modulov poskytuje spoločnosť aj technológie na predbežnú úpravu, ako sú napríklad čistidlá doštičiek alebo dávkovacie zariadenia na zlepšenie efektívnosti výrobného procesu.

Riešenia pre súčasnosť a budúcnosť
Prvotriedne lepidlá a tesnenia spoločnosti Henkel uspokojujú rýchlo sa meniace potreby trhu so slnečnou energiou.

V oblasti pevných solárnych panelov ponúka spoločnosť Henkel riešenia pre:

  • rámovanie,
  • zalievanie a upevňovanie spojovacích skríň,
  • lamináciu,
  • elektricky vodivé spájanie.

Pre pružné solárne moduly poskytuje spoločnosť Henkel výrobky na:

  • lamináciu,
  • tesnenie hrán,
  • elektroizoláciu,
  • leptanie/maskovanie.

Navyše, spoločnosť Henkel pomáha v procese výroby doštičiek riešeniami pre čistenie a spájanie silikónových ingotov.

My to teplo vydržíme
Prirodzenou výzvou vo výrobe pevných a pružných solárnych panelov je požiadavka, aby lepidlá odolávali vysokým hladinám tepla vytváraného produktmi, najmä tými, ktoré sa predávajú so zárukou na 10 alebo dokonca 20 rokov. Vysokoúčinné lepidlá spoločnosti Henkel spĺňajú najprísnejšie požiadavky odvetvia na konštrukčné lepenie a tesnenie, ako aj na odolnosť proti UV žiareniu a optimálny výkon za každého počasia.

Veterný priemysel
Riešenia pre súčasnosť a budúcnosť

Klimatické zmeny a poškodenie životného prostredia vyžadujú zmenu v energetickej politike. Rastúci dopyt, v dôsledku ktorého sa vyčerpávajú zásoby fosílnych palív, a teda aj zvyšujú náklady, vyžaduje rozhodné konanie. Príspevkom spoločnosti Henkel je pokrytie veľkého počtu aplikácií v oblasti veternej energie.

Príklady použitia:
Krátky výňatok z portfólia našich produktov pre odvetvie veterných turbín:

Fuel Cells
Henkel provides next-generation elastomers for the fuel cell industry. Through rigorous testing in real-world situations, Henkel has designed products for the portable, stationary and transportation fuel cell markets that surpass manufacturers’ performance expectations.

viac...

Solar Power

Constantly pushing the efficiency and reducing the manufacturing cost of photovoltaic (PV) modules are vital if solar electricity solutions are going to gain widespread adoption. Central to achieving higher solar module efficiency and better performance at lower cost are the capability and processability of the materials used to manufacture and assemble modern PV components. Henkel’s broad range of adhesives, inks, fluxes, encapsulants and sealants is enabling lower cost manufacturing and higher efficiency of next-generation PV modules.

viac...

Wind Power
For years, Henkel has worked with global enterprises that support the benefits of wind energy. Henkel has dozens of proven solutions for wind turbines. These include: structural adhesives, mold release agents, machinery adhesives, sealants, grouts, cleaners, surface treatments, butyl tapes and metalworking products.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis