Vybavenie a meracie zariadenia na vytvrdzovanie svetlom

Spoločnosť Henkel: Jedna spoločnosť, množstvo riešení
Spoločnosť Henkel ponúka najväčší výber zariadení na vytvrdzovanie svetlom, dostupného z jedného pohodlného a dôveryhodného zdroja. Tradícia spoločnosti v inovácii dizajnu je prítomná v každom type vytvrdzovacieho vybavenia značky Loctite® – pre dokonalé a bezproblémové riešenie náterov a lepidiel vytvrdzovaných UV svetlom.

Všetko, čo potrebujete z jediného pohodlného zdroja
Či už zákazník potrebuje na aplikáciu lepidla vytvrdzovaného UV svetlom dopravníkový systém, uzatvorenú komoru, alebo zariadenie s ultrafialovým lampovým svetlom, spoločnosť Henkel poskytuje vysokokvalitné riešenie podporované reputáciou značky Loctite®, ktoré je zárukou dlhodobej spoľahlivosti. Spoločnosť Henkel ponúka tiež vytvrdzovanie viditeľným svetlom a ožarovanie bodovým zdrojom s použitím tyče alebo ručného LED zdroja. Navyše, spoločnosť má úsporné merače UV svetla na zabezpečenie presnosti vytvrdzovacieho procesu, ako aj všetko príslušenstvo potrebné na udržanie chodu výrobnej linky – od UV žiaroviek po ochranné okuliare.

Použitie a výhody
Dokonalý servis a produkty
Zákazníci vedia, že sa môžu spoľahnúť na stabilný výkon zariadení Loctite® a tiež na najnovšiu technologickú inováciu. Užívateľsky príjemné systémy spoločnosti poskytujú dôsledné a účinné riešenia pre všetky súčasné aj budúce aplikácie. Výsledkom je kvalita a súčasne zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie kvality výrobkov.

LED svetelné zdroje
Vytvrdzujte rozličné typy lepidiel Loctite® UV alebo viditeľným svetlom v priebehu sekúnd pomocou inovačných ručných LED svetelných zdrojov značky Loctite®. Zavedenie jedinečnej LED technológie umožňuje  okamžité vypnutie/zapnutie svetelného zdroja, stabilný svetelný výkon a elimináciu zahrievania súčastí pri montáži. A navyše, životnosť LED je až 5-krát dlhšia ako pri bežných UV žiarovkách. Ľahké, prenosné a schopné prevádzky aj počas dobíjania – zariadenia Loctite®  sú schopné splniť každú výrobnú požiadavku týkajúcu sa vytvrdzovania.

Zdroje vytvrdzovania UV a viditeľným svetlom
Svetelné zdroje značky Loctite® vysokej intenzity možno integrovať, ak konečný užívateľ poskytne dopravník alebo primerané tienenie. Každý zdroj poskytuje širokú škálu prototypných alebo výrobných aplikácií na vytvrdzovanie lepidiel a náterov pomocou ultrafialového alebo viditeľného svetla.

Vytvrdzovacie komory a lúčové systémy
Výber komorových a lúčových systémov značky Loctite® je založený na požadovanej intenzite svetla a vytvrdzovanej ploche. Obe zariadenia sú určené na použitie v širokej škále aplikácií pri lepení, zalievaní, spájaní a tesnení. Značka Loctite® je zárukou najvyššej úrovne výkonnosti pri vytvrdzovaní a dlhodobej spoľahlivosť pre lepiace systémy na súčasnom trhu.

Merače UV svetla
Znížený žiarivý tok súvisiaci s poruchou UV lampy alebo svetlovodov môže spôsobiť stratu efektivity procesu alebo neúplné vytvrdnutie UV produktov. Oba tieto potenciálne problémy možno účinne monitorovať pomocou rádiometrov a dozimetrov ZETA značky Loctite®. Univerzálne zariadenia pre UVA aj UVV svetelné rozsahy sa dajú použiť pre lúčové, komorové alebo dopravníkové systémy, pričom bodový rádiometer od spoločnosti je vhodný pre 3 aj 5 mm wand jednotky.

UV Wand systémy
Tyčové systémy na vytvrdzovanie svetlom značky Loctite® disponujú množstvom vlastností vhodných pre vytvrdzovanie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšiu obsluhu. Tieto systémy sú určené na  
nepretržité alebo dávkované spracovanie montážnych celkov, ktoré vyžaduje vytvrdzovanie relatívne malých úsekov. Vyberte si 100- až 200-wattové lampové systémy, aby ste dosiahli najvyššiu úroveň výkonnosti a dlhodobú spoľahlivosť. Na splnenie rôznych výrobných požiadaviek si môžete vybrať z jedno-, dvoj-, trom-, alebo štvorpólových svetlovodov.

Príslušenstvo zariadení na vytvrdzovanie UV svetlom
Potrebujete ďalšie ochranné UV okuliare pre obsluhu alebo hostí? A čo bezpečnostné príslušenstvo pre UV dopravník? Spoločnosť Henkel ponúka kompletnú sériu príslušenstva pre všetky svoje zariadenia na vytvrdzovanie pomocou UV a viditeľného svetla.

Pridaná hodnota
Prečo je spoločnosť Henkel lídrom v odvetví?

Od roku 1971 spoločnosť Henkel navrhuje, tvorí a integruje vysokokvalitné riešenia v oblasti vybavenia. Skúsenosti spoločnosti a spolupráca zákazníkov, aplikačného inžinierstva a inžinierstva v oblasti vybavenia zaručuje najvyššiu úroveň odbornosti pre vybavenia na vytvrdzovanie svetlom. Všetky produkty spoločnosti majú silné technické zázemie v podobe servisu a podpory, ktoré nemajú v odvetví konkurenciu.

Spolupráca
Spoločnosť Henkel má sieť vyškolených odborníkov pre predaj zariadení, ktorí pomáhajú zákazníkom s výrobnými výzvami alebo pomáhajú prebudovať už existujúce vybavenie. Technická podpora spoločnosti Henkel na mieste poskytuje poradenstvo na dôsledné dosahovanie optimálnej výkonnosti.

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis