Fixovanie navaľovaných lakov vypaľovaním

Spoločnosť Henkel je vedúcim svetovým dodávateľom automatizovaných systémov riadenia procesov a riadenia informácií pre linky pre fixovanie navaľovaných lakov vypaľovaním. Tieto systémy sa osvedčili ako vysoko spoľahlivé prostriedky vyžadujúce minimálnu údržbu na optimalizáciu kvality a hospodárnosti výrobných chemikálií od spoločnosti Henkel. Navyše, spoločnosť Henkel je globálne lídrom v oblasti moderných, vysokorýchlostných procesov fixovania navaľovaných lakov vypaľovaním a v predbežnej úprave.

Výrobky spoločnosti Henkel’ na fixovanie navaľovaných lakov vypaľovaním poskytujú riešenia pri čistení, predbežnej úprave, mazaní a poťahovaní ocele valcovanej za studena, pozinkovanej ocele, Galvalume a hliníkového podkladu pre ďalšie spracovanie. Inovačné produkty na fixovanie navaľovaných lakov vypaľovaním pomáhajú zákazníkom udržať si náskok pred konkurenciou tým, že ponúkajú riešenia so špecializovanými čistidlami, konverznými povlakmi, prostriedkami na pasivovanie povrchu kovov, nátery, ktoré schnú  na mieste, funkčné organické nátery a materiály na konečné opláchnutie. Navyše, spoločnosť Henkel dodáva podporné zariadenia, napr. napájacie čerpadlá chemikálií, dýzy na mixér a rozprašovač, kompatibilné s jej procesnými chemikáliami.

Použitie
Spoločnosť Henkel ponúka početné riešenia pre odvetvie fixovania navaľovaných lakov vypaľovaním. Chemikálie spoločnosti Henkel na čistenie, poťahovanie a pasivovanie kotúčov z ocele, pozinkovanej ocele a hliníka sú určené pre širokú škálu aplikácií zákazníkmi na globálnej úrovni. Nové výrobky zahŕňajú tuhé mazivá a úplný rad lepidiel na takmer všetky aplikácie.

Lepidlá – spoločnosť Henkel je lídrom v lepiacej technológii a výskumníci neustále hľadajú a vyvíjajú najsilnejšie lepidlá s najdlhšou životnosťou v odvetví. Divízia spoločnosti Henkel pre fixovanie navaľovaných lakov vypaľovaním poskytuje úplný rad lepiacich výrobkov na spájanie laminátov a kovov. 

Čistidlá – spoločnosť Henkel poskytuje veľké množstvo špičkových čistidiel povrchov z viacerých kovov pre oblasť fixovania navaľovaných lakov vypaľovaním. Čistidlá spoločnosti Henkel sú bezpečné pre životné prostredie a ponúkajú širokú škálu prevádzkových teplôt.
 
Tuhé mazivá – tuhé mazivá spoločnosti Henkel sú najlepšie v odvetví vo svojej triede. Sú čistejšie a účinnejšie ako tradičné lisovacie mazivá. Navyše, tuhé mazivá spoločnosti Henkel majú zvýšenú mastivosť a  vyžadujú len minimálnu údržbu.

Prostriedky na pasivovanie povrchu kovov – spoločnosť Henkel ponúka svojim zákazníkom najrozsiahlejšiu sériu prostriedkov na pasivovanie povrchu kovov. Chemici a inžinieri v spoločnosti Henkel vyvíjajú organické, anorganické chemické úpravy vyhovujúce RoHS. Okrem toho prostriedky na pasivovanie povrchu kovov spoločnosti Henkel ponúkajú:

 • lepšiu tvarovateľnosť valcov,
 • prvotriednu ochranu proti korózii,
 • nízke nepriame náklady.

Prostriedky na povrchovú úpravu – spoločnosť Henkel je vedúcim svetovým dodávateľom najmodernejších technológií na povrchovú úpravu. Spoločnosť ponúka početné riešenia vrátane železitých a zinočnatých fosfátov, komplexných oxidov, predúpravy schnúce na mieste bez chrómu i s chrómom a tesniace oplachy. Výhody používania povrchových úprav spoločnosti Henkel zahŕňajú:

 • nízku zúčtovanú réžiu / nízke nepriame náklady,
 • flexibilitu,
 • vynikajúcu ochranu proti korózii,
 • špičkovú priľnavosť náteru.

Výhody
Početné riešenia spoločnosti Henkel na fixovanie navaľovaných lakov vypaľovaním ponúkajú mnohé výhody vrátane týchto: 

 • najmodernejšie technológie:
  • priľnavosť náteru,
  • odolnosť proti poveternostným vplyvom,
  • zastavenie šírenia korózie základného náteru,
  • rozsiahle skúsenosti – prvý prostriedok na úpravu pred náterom bol vyvinutý v roku 1915;
 • vyššie rýchlosti linky:
  • moderné linky fungujú pre rýchlostiach až do 1 000 stôp za minútu,
  • niektoré procesy vyžadujú len tri sekundy expozície kovového povrchu;
 • vynikajúce výsledky/nižšie náklady:
  • podstatne nižšie náklady ako u konkurentov,
  • procesy navrhnuté tak, aby boli odolné a menej citlivé na výkyvy procesných podmienok,
  • zachováva plynulú, jednotnú, vysokorýchlostnú produkciu;
 • vhodné pre životné prostredie:
  • procesy umožnené R & D,
  • čistidlá bezpečné pre vodu,
  • bezchrómové prípravky na úpravu a oplachy;
 • špecializované čistidlá:
  • najširšia škála v odvetví,
  • chemikálie na čistenie, poťahovanie a pasivovanie,
  • vhodné pre kotúče z ocele, pozinkovanej ocele, Galvalume a hliníka lisované za studena;
 • výskumný program:
  • rozsiahle investície zdrojov,
  • podpora pridružených spoločností na celom svete,
  • neustály vývoj inovačných výrobkov pre kotúčové linky;
 • oddaný tím technickej podpory:
  • najväčší a najskúsenejší v odvetví,
  • široká škála laboratórnych služieb a služieb pre pilotné linky,
  • zabezpečuje, že zariadenia budú účinne fungovať mnoho rokov.

Značky
Úplný rad vysokokvalitných výrobkov spoločnosti Henkel pre odvetvie kotúčov zahŕňa riešenia od osvedčených značiek spoločnosti, ako sú Bonderite®, GranocoatTM a P3®.

Bonderite® – povrchové úpravy Bonderite® spoločnosti Henkel sú určené na zlepšenie priľnavosti, odolnosti proti korózii a ďalšie vlastnosti v oblasti zmiešanej výroby kovov.

Granocoat® – rad organických náterov spoločnosti Henkel poskytuje ochranu proti korózii kovových podkladov a optimalizuje ďalšie procesy.

P3® – spoločnosť Henkel ponúka početné čistidlá P3® na kovové a nekovové povrchy.

Naše značky


Alodine Alodine® is an international brand name for Henkel Adhesives Technologies conversion, anodizing and functional coatings. viac...

BONDERITE Produkty značky BONDERITE od spoločnosti Henkel predstavujú špičkové riešenia a technológie na úpravu povrchov, ktoré prinášajú konkurenčnú výhodu celým spektrom priemyselnej výroby. viac...

Granocoat Tým, že vyvinula Granocoat®, urobila spoločnosť Henkel veľký krok smerom k cieľu aplikovať plechy s prvým  náterom pre automobilové karosérie. viac...


Multan Vysokoúčinné chladivá na ekonomické spracovanie kovov a tvarovanie ľahkých kovov, liatiny, oceľových zliatin a neželezných kovov. viac...

P3 P3 – Cleaners (čistiace prostriedky). Vysoká kvalita alkalických, kyslých a neutrálnych vodných čistiacich prostriedkov na efektívne priebežné čistenie, čistenie častí a čistenie počas údržby. viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis