Tvarovanie kovov

Skupina tvarovania kovov zahŕňa množstvo odvetví vrátane automobilového priemyslu, oleja a plynov, železníc, drôtov a rúr. Navyše, naši kvalifikovaní zástupcovia prinášajú skúsenosti v odvetví a dokonale rozumejú riešeniam v oblasti tvarovania kovov určeným našim zákazníkom.

Naša svedomitá práca a nadšenie určujú štandardy v odvetví v oblasti technickej výkonnosti a efektívnosti nákladov. Navyše, ponúkame dobre známe a dôveryhodné značky v oblasti tvarovania kovov, ako napr. Bonderite®, Bonderlube®, Multan®, P3®, Rodine® a Steelskin®,  pričom naším cieľom je poskytovať zákazníkom čistejšie a vysokoúčinné výrobky s dlhou životnosťou.

Spoločnosť Henkel ponúka množstvo výrobkov v oblasti tvarovania kovov pre kovopriemysel vrátane riešení určených na odstraňovanie a tvarovanie kovov, ich čistenie a ochranu proti korózii. V skutočnosti spoločnosť vyrába a dokončuje tisícky výrobkov  – od spotrebičov po automobily, od klincov po zváracie drôty, od záhradného traktora po kempingové horáky a skrutky na kľukové hriadele.

Aplikácie
Skupina spoločnosti Henkel pre tvarovanie kovov schopná poskytnúť riešenia pre celý hodnotový reťazec, či už ide o čistiace prípravky, alebo o po prostriedky na predbežnú úpravu. Naše výrobky riešia mnohé aplikácie vrátane extrúzií kovaných za tepla, extrúzií tvarovaných za studena a popúšťanie drôtu a rúr.

Chemické čistenie – naša spoľahlivý rad čistidiel účinne odstraňuje prach, špinu a kovové častice, ako aj zvyšky mazív a olejov.

 • Inhibítory – ich zloženie poskytuje trvalú a dokonalú ochranu základného kovu počas činností spojených s čistením kyselinou bez toho, aby sa znížila produktivita.
 • Cleanox® – patentovaný výrobok na čistenie nehrdzavejúcej ocele, ktorý vďaka využitiu malého množstva fluoridu ponúka environmentálne a ekonomické výhody.

Extrúzie kované za tepla – spoločnosť Henkel ponúka širokú škálu grafitových, syntetických a hybridných mazív na realizáciu rôznych aplikácií a procesov. Naši zástupcovia vykonajú audit vášho procesu a odporučia výrobok na optimálny výkon.

 • Mazivá na kovanie za tepla – sú navrhnuté pre prevádzku pri extrémnych teplotách a tlaku. Produktový rad mazív na kovanie za tepla P3® môže fungovať v rozprašovacích a zalievacích aplikáciách na ochranu nástrojového vybavenia, zlepšenie životnosti nástrojov a na obmedzenie odpadu. Syntetické a hybridné výrobky spoločnosti Henkel majú špecifické zloženie, aby nahrádzali plne grafitové výrobky a pritom poskytovali optimálne mazanie a ochranu nástrojového zariadenia aj kováčskej dielni s najnáročnejšími požiadavkami.

Polyméry – séria polymérov spoločnosti Henkel sa vyrába pomocou zložiek priaznivých pre životné prostredie, ktoré možno ľahko aplikovať pomocou priamych alebo dávkovacích systémov. Ako alternatíva reaktívnych a nereaktívnych mydiel sú tieto povlaky na báze vody, schnúce na mieste kompatibilné s tradičnou technológiou predbežnej úpravy.

Prostriedky predbežnej úpravy – množstvo konverzných povlakov spoločnosti Henkel na kovové povrchy udržiava mazivá na mieste počas všetkých činností súvisiacich s tvarovaním, minimalizuje kontakt kov – kov a znižuje tendenciu k zváraniu a odieraniu.

 • Extrúzie tvarované za studena – naše konverzné povlaky Bonderite® a rodina mazív Bonderlube adresujú tie najobtiažnejšie tvarovacie aplikácie.  Táto technológia je osvedčená v celom odvetví ako technológia fungujúca s dôslednosťou a kvalitou pre výrobu vysokokvalitných dielov.
 • Popúšťanie rúr – Naše konverzné povlaky Bonderite® a rodina mazív Bonderlube sú schopné riešiť tie najnáročnejšie aplikácie v oblasti popúšťania rúr. Táto technológia sa osvedčila v celom odvetví ako technológia fungujúca  dôsledne a kvalitne pre aplikácie v oblasti potrubí a rúr.

Reaktívne mazivá – reaktívne mydlá spoločnosti Henkel, ktoré vytvárajú kovové stearanové povlaky na povrchu fosfátov na optimálne tvarovanie kovov za studena.

Popúšťanie drôtov – spoločnosť Henkel poskytuje širokú škálu vápenatých, sodíkových a miešaných suchých mydiel s rôznymi aditívami, aby splnila požiadavky tých najnáročnejších popúšťacích operácií.

Výhody
Množstvo riešení spoločnosti Henkel pre tvarovanie kovov ponúka viaceré výhody vrátane týchto:

 • vyššia produktivita:
  • zníženie celkových prevádzkových nákladov prostredníctvom stálosti a spoľahlivosti,
  • zvýšenie ziskovosti prevádzky vzhľadom na menšie množstvo energie vynaloženej v procesných nákladoch,
  • predĺženie času bezporuchovej prevádzky vďaka nižším požiadavkám na údržbu;
 • lepšia kvalita:
  • udržiavanie interiér strojov a okolie lisu v čistote,
  • redukovanie odpadu,
  • zlepšovanie mikrofinišu na finálnych dieloch;
 • bezpečné výrobky pre životné prostredie/obsluhu:
  • výrobky navrhnuté pre dlhšiu životnosť systému bez toho, aby sa v nádrži použili bežné postranné aditíva,
  • menšia ohrozenie obsluhy a bezpečnejšie spôsoby použitia chémie bez straty výkonnosti;
 • globálna spôsobilosť:
  • prevádzky po celom svete slúžiace zákazníkom na globálnej úrovni,
  • projektové riadenie využívajúce zdroje na celom svete.

Značky
Špičkové výrobky spoločnosti Henkel na tvarovanie kovov majú podporu jej silných, dôveryhodných značiek.

Bonderite® – značka Bonderite® ponúka množstvo vysokokvalitných konverzných povlakov na kovové povrchy, ktoré udržiavajú mazivá na mieste počas všetkých činností súvisiacich s tvarovaním, minimalizujú kontakt kov – kov a znižujú tendenciu k zváraniu a odieraniu.

Bonderlube® – vyspelý rad výrobkov spoločnosti Henkel ponúka viaceré riešenia pre kovopriemysel vrátane týchto:

 • reaktívne mydlá, ktoré vytvárajú kovové stearanové povlaky na vrchu fosfátov pre optimálnemu tvarovaniu kovov za studena,
 • polymérové povlaky na báze vody, schnúce na mieste, kompatibilné s tradičnou technológiou predbežnej úpravy, vyrábané pomocou zložiek priaznivých pre životné prostredie, ktoré možno ľahko aplikovať pomocou priamych alebo dávkovacích systémov.

Cleanox® – patentovaný výrobok na čistenie nehrdzavejúcej ocele, ktorý vďaka využitiu malého množstva fluoridu ponúka environmentálne a ekonomické výhody.

Multan® – výrobky Multan® určili štandardy v celom odvetví  z hľadiska technickej výkonnosti a efektívnosti nákladov v množstve aplikácií tvarovania kovov. Ich vlastnosti vytvorili kreatívny posun v spracovaní kovov a zahŕňajú vysokú čistou, dlhšiu životnosť nástrojov, nízku mieru odpadu, vysokú kvalitu povrchu a zníženú spotrebu.

P3® – spoľahlivý rad čistidiel spoločnosti Henkel účinne odstraňuje prach, špinu, kovové častice a zvyšky maziva a oleja. 

Rodine® – Rodine® inhibítory kyselín sú najdôveryhodnejšími a najviac používanými inhibítormi na odstraňovanie kôry, hrdze a iných nánosov z priemyselného zariadenia a systémov. Ich zloženie, poskytuje dôslednú, vynikajúcu ochranu základného kovu počas všetkých činností spojených s čistením kyselinou bez toho, aby sa znížila produktivita. Výrobky sú určené na ochranu železných, neželezných a galvanizovaných povrchov pri rôznych spôsoboch čistenia kyselinou.

Steelskin® – široká škála vápenatých, sodíkových a miešaných suchých mydiel spoločnosti Henkel s rôznymi aditívami sa používa na splnenie požiadaviek tých najnáročnejších operácií popúšťania drôtov.

Casting & Forging Equipment
Henkel’s die casting and forging equipment reduces cycle time and allows for optimum utilization of lubricants and release agents. This coupling of application technology and lubricant technology has proven to be very beneficial to our customers in driving down overall operating costs. Henkel offers integrated equipment solutions for every need.

viac...

Cold Forming
Henkel’s Bonderite conversion coatings and Bonderlube family of lubricants address the most difficult cold forming applications. Industry tested and factory-floor approved, Henkel products perform with the consistency and quality necessary to develop high quality parts.

viac...

Die Casting
Our low pressure and gravity die-casting coatings help maximize productivity and part quality. Whatever the process, Henkel’s insulating coatings provide better lubrication and release, cleaner castings, and improved surface finish, while protecting expensive tooling from the effects of thermal fatigue.

viac...

Dispersion Equipment
Developing equipment and technology to create stable dispersions has been a cornerstone of Henkel’s innovation to our customers. In fact, we probably have had more experience and more success in dispersing solids commercially than anyone else in the world.

viac...

Forging
Henkel’s Acheson line of forging lubricants and release agents are outstanding performers under the most extreme conditions of temperature and abrasion.

viac...

Stamping & Drawing
Henkel’s full line of quality products for stamping and drawing is available in a variety of chemistries including straight oils, emulsions, synthetics and dry films.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis