Lepenkové škatule a debny/koniec linky

Disciplína pre špecialistov
Či už na lepidlá pôsobí sálajúce slnko na púšti, alebo arktický chlad, musia byť účinné a spoľahlivé za každých klimatických podmienok. Aj lepené obaly musia odolať rozličným nepriaznivým vplyvom, kým ich spotrebiteľ otvorí.

Dôležité však nie sú len požiadavky na hotový obal. Nemenej dôležité sú však aj vlastnosti lepidla pri spracovaní v baliacom stroji. Tavné lepidlo musí spĺňať celý rad požiadaviek pre každú konkrétne uplatnenie. Napríklad rýchle vytvrdnutie je nevyhnutné pri veľmi rýchlom balení. Napriek tomu čas pred vytvrdnutím musí byť pre stroj dostatočne dlhý. Lepidlo musí, samozrejme, spĺňať aj mnohé ďalšie požiadavky, ktoré často stanovujú zákazníci.

Vyhovieť tomuto súboru požiadaviek nie je jednoduché. Až donedávna ich bolo možné uspokojiť len použitím rôznych lepidiel, keď každé z nich bolo určené na rôzne čiastkové úkony. Na vyriešenie problému týkajúceho sa viacúčelového použitia vyvinula spoločnosť Henkel komplexnú sériu výrobkov. Lepiaci systém radu Technomelt spĺňajú všetky požiadavky kladené na obaly výrobkov.Vzhľadom na rýchle napredovanie technológií, meniace sa spotrebné návyky a spoločenský dopyt po udržateľných výrobných metódach kompatibilných so životným prostredím sú spoločnosť Henkel i jej zákazníci pravidelne konfrontovaní s novými výzvami. V rámci konzultácií s dodávateľmi surovín, výrobcami strojov a predstaviteľmi baliarenského priemyslu spoločnosť Henkel neustále zdokonaľuje skupinu výrobkov Technomelt tak, aby poskytovala optimálny výkon vo všetkých požadovaných odvetviach.

Naše značky


TECHNOMELT Značka TECHNOMELT od spoločnosti Henkel je najlepšou voľbou v oblasti tavných lepidiel navrhnutých na dosiahnutie najlepších výsledkov výrobných procesov a konečných produktov našich zákazníkov. viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis