Industrial Assembly

Every industrial assembly application carries its own set of challenges. Factors such as adhesive raw materials selection, temperature resistance, viscosity and curing time must be reviewed. Regardless of the industry, Henkel adhesives are designed to solve problems, provide consistent, reliable performance and surpass customer expectations.

Elektrické prístroje
Spoločnosť Henkel ponúka prvotriedne lepidlá, tesnenia, nátery a prípravky na predbežnú úpravu, ktoré majú široké uplatnenie vo výrobe elektrických prístrojov.

viac...

Filtre
Filtre musia pracovať v rôznych prevádzkových podmienkach. Spoločnosť Henkel poskytuje množstvo riešení v oblasti lepenia, tesnenia aj povrchovej úpravy pri takmer neobmedzenom množstve aplikácií.

viac...

Prístroje
Spoločnosť Henkel vytvorila komplexnú radu výrobkov priaznivých pre životné prostredie, ktoré poskytujú optimálnu priľnavosť a zároveň dodajú príťažlivý a spoľahlivý hotový výrobok. Medzi zákazníkov Henkelu patria najväčší výrobcovia prístrojov na svete.

viac...

Textil a koža
V takých špecializovaných oblastiach použitia, ako sú športové oblečenie, ochranné oblečenie alebo zdravotnícke aplikácie, sú požiadavky na textil také komplexné, že jednoduchý materiál zväčša nemôže splniť všetky špecifické nároky.

viac...

Športové pomôcky
Spoločnosť Henkel robí svet vzrujšújucejším – S naším rozsiahlym portfóliom produktov zastrešujeme rôzne aplikácie v priemysle zaoberajúcom sa športovými pomôckami. Henkel vie, že športové pomôcky musia podávať bezchybný výkon v náročných podmienkach ako teplo, zima, tlak a vibrácie. Aby sme tieto požiadavky splnili, Henkel ponúka komplexnú líniu vysokovýkonných produktov a služieb.

viac...

Rýchle spojenie
Zákaznícky servis